แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

001 บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar001 บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับการพูดไม่รู้เรื่อง อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 1 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CZZhKGvMce/001____.html

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

024 บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar024 บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๘ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8T7Zc-M9ba/024_.html

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

023 บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar023 บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0TzXVv24ce/023_.html

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

022 บรมธรรมกับกามวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar022 บรมธรรมกับกามวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับกามวัตถุ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๖ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/kJ8oSUniba/022_.html

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

021 บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar021 บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hUP7s6Obba/021_.html

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

020 บรมธรรมกับการมีอุดมคติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar020 บรมธรรมกับการมีอุดมคติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการมีอุดมคติ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๔ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8oaKHbt1ba/020_.html

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

019 บรมธรรมกับชาวบ้าน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng At019 บรมธรรมกับชาวบ้าน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับชาวบ้าน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๒ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZNlY7Szce/019.html

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

018 บรมธรรมกับการทำงาน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar018 บรมธรรมกับการทำงาน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการทำงาน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CyvaPlAxce/018_.html

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

017 บรมธรรมกับเด็กทารก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar017 บรมธรรมกับเด็กทารก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับเด็กทารก อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๐ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/UKV_J-5fba/017_.html

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

016 บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar016 บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๙ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NBWojZDpba/016_.htm

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

015 บรมธรรมกับสื่อมวลชน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 บรมธรรมกับสื่อมวลชน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับสื่อมวลชน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๘ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/-0iZT1w4ba/015_.html

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

บทสวดปฏิจจสมุปบาท

ที่มา Ps Serv'บทสวดปฏิจจสมุปบาท
Credit : คัดลอกเสียงมาจาก youtu.be/EVgUhyF0apU