แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

011 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 MP3

ที่มา Downmerng Ar011 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/H83SSSGIba/011__16___11__567.html

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

010 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7 MP3

ที่มา Downmerng Ar010 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0u2JOCUHce/010__16___10__1234__567.html

ที่กล่าวว่าการสวดยอดพระกัฏฐ์ไตรปิฎกปิดอบายได้ จริงหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมที่กล่าวว่าการสวดยอดพระกัฏฐ์ไตรปิฎกปิดอบายได้ จริงหรือไม่?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พุทธวจน_รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ,มาฝึกสมาธิ, นั่งสมาธิต้อง ,ลมหายใจคือ
อนุสัยคืออะไร, ผลเสียการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ ก่อให้เกิดอนุสัย ๓ ได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?v=gXtWj...
ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ ณ.โรงแรมเทพนคร วันอังคาร์ที่ ๑๙/ เมษายน/๒๕๕๙ 
ปริญญาที่แท้จริงคือการสิ้นราคะ โทสะ โมหะ,อะไรคือความสุขที่แท้จริง? 
หลุดพ้นจากทุกข์ เพราะไม่เพลิดเพลินในเบญจขันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Ojnms...
ก่อนตายอยู่กับลมไว้...ถึงอรหันต์แน่นอน!!! (วันเสาร์ที่ ๙/เมษายน/๒๕๕๙) 
ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ ประการ ลองฟังคลิปนี้!!! เพื่อพิสูจน์ปาฏิหาริย์..ฟังคำตถาคตก่อนตายได้ผลแน่นอน!!! , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้ฟัง, อนุสัยคืออะไร,ลมหายใจคือกองกุศลที่แท้จริง, นั่งสมาธิต้องทำอย่างไร, เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง
.....................................................................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
..........................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=cYFPA...
........................................­............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com
https://www.youtube.com/channel/UCfos...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์
https://www.youtube.com/watch?v=07YjH...
............................................................................
ขออนุโมทนา ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์, nirdukkha, คุณจำลอง ภู่สีม่วง, คุณSuttinee Boonto ,คุณเอกรัตน์ อยู่โต, ,และคุณสวภพ มามีโชคสุวรรณ์ ,คุณMaki Pijika, ...­­­­­­­­­สาธุ..สาธุ..สา­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ธุ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

009 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 MP3

ที่มา Downmerng Ar009 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/HRRKuQU8ba/009__16___9__1234.html

พุทธวจน-ขอคำแนะนำ จะอธิบายให้แม่เข้าใจเรื่องศาลพระภูมิได้อย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-ขอคำแนะนำ จะอธิบายให้แม่เข้าใจเรื่องศาลพระภูมิได้อย่างไร?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

008 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 8 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar008 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 8 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/dzTsfl6iba/008__16___8___4_.html

การรักษาศีลข้อ ๑ เวลาไปซื้อเนื้อสัตว์ เช่นซื้อเนื้อปลาแล้วบอกว่าอยากได้ปลาตาย จะถูกต้อ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการรักษาศีลข้อ ๑ เวลาไปซื้อเนื้อสัตว์ เช่นซื้อเนื้อปลาแล้วบอกว่าอยากได้ปลาตาย จะถูกต้อ
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

007 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 7 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar007 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 7 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/DjSUklbkba/007__16___7___4_.html

เคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์ เมื่ิอฟังคำตถาคตปฏิบัติมรรค ๘แล้วละสังโยชน์ได้จะยุติธรรมต่อผู้ถูกกระทำหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์ เมื่ิอฟังคำตถาคตปฏิบัติมรรค ๘แล้วละสังโยชน์ได้จะยุติธรรมต่อผู้ถูกกระทำหรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

006 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 6 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar006 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 6 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/SRMdVBwtce/006__16___6___4_.html

เรื่องการตัดเวรตัดกรรมเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเคยได้ยินมาว่าแก้กรรมไม่ได้?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเรื่องการตัดเวรตัดกรรมเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเคยได้ยินมาว่าแก้กรรมไม่ได้?
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

005 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar005 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/N3G5E6d_ba/005__16___5___4_.html

พระที่เป็นหมอดู ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา และขวางกั้นมรรคผลนิพพาน

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพระที่เป็นหมอดู ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา และขวางกั้นมรรคผลนิพพาน
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

004 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) MP3

ที่มา Downmerng Ar004 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/QenwWbRZba/004__16___4___4_.html

เรื่องพระพุทธรูปที่มีอยู่เดิม จะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเรื่องพระพุทธรูปที่มีอยู่เดิม จะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี