แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

007 ธรรมยุติกับมหานิกายแตกต่างกัน อย่างไร พระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหน พวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ

ที่มา namo 125007 ธรรมยุติกับมหานิกายแตกต่างกัน อย่างไร พระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหน พวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ

พระ อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ
นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่http://www.wattraisikkha.com/wad/inde...
และ
http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8...

http://www.4shared.com/mp3/1TlT-SfQba/007_________.html

003 วิธีส่งสอบอารมณ์ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ MP3

ที่มา Downmerng Ar
003 วิธีส่งสอบอารมณ์ โดย...พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. บรรยายเกี่ยวกับวิธีส่งและสอบอารมณ์ ตลอดถึงหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่จำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนปฏิบัติธรรม บรรยายโดย..พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ MP3
https://www.4shared.com/mp3/4AZbaZpkc...วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

002 เปลี่ยนวิถีชีวิต อปจ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ MP3

ที่มา Downmerng Ar
002 เปลี่ยนวิถีชีวิต อปจ โดย...พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. การปรับตัวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แสดงที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อคืนวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/ZFkQH6zcb...วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

001 ให้กรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน MP3

ที่มา Downmerng Ar
001 ให้กรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แสดงที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/yqpzxU1_b...006 ตายแล้วได้เกิดหรือไม่ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่. .

ที่มา namo 125006 ตายแล้วได้เกิดหรือไม่ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่. .
พระ อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ
นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร

http://www.4shared.com/mp3/hUYlXA9gce/006_____.htmlวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

005 กรรมของผู้ชายที่นอกใจภรรยา .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125005 กรรมของผู้ชายที่นอกใจภรรยา .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระ อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ
นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่http://www.wattraisikkha.com/wad/inde...
และ
http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8...

MP3
https://www.4shared.com/mp3/y9gi2Fmyce/005____.html004 ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจะใด้รับหรือไม่

ที่มา namo 125004 ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ทำบุญอุทิศให้ญาติ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
ในสมัยโบราณทำบุญอุทิศจะนิยมเทศน์ สองข้าวแจก
ตัวอย่างการเทศทำนองอีสาน เรื่องเศรษฐีลูกตายให้คนใช้เอาข้าวไปส่งที
่ป่าช้าทุกวันแต่ไม่ได้รับ
ศาสนาคริสต์เหมารถมาฟังเทศนาของพระอาจารย์
อุทิศบุญให้แก่ คุณแม่สมพงษ์ แก่นจันทร์
การทำบุญฤดูสาระถะชาวอินเดีย พระไปกินข้าวของผี พระพุทะเจ้าสั่งห้าม
ชาวจีนไม่เคยเลี้ยงพระสงฆ์
เปรตไม่มีการใช้เงิน ไม่มีร้านค้า ไม่มีการทำการเกษตร ฯ
คนที่ตายไปแล้วเขามองเห็นเราทุกอย่าง แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นอย่างไร
เปรียบพระสงฆ์เหมือนไปรษณียืส่งบุญ
สมันก่อนมีคนหาย เพราะเทวดาช่อน
ปัจจุบันก็เคยมีที่ บ้านนาพลี เสาธง เมืองอุบล หญิงสาวหาย ไปเจอที่ปลายต้นยาง
*****ถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0...

https://www.4shared.com/mp3/_uHl5D94ba/004_.html003 ผ่าโลกพระศรีอารย์. โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125
003 ผ่าโลกพระศรีอารย์. โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระ อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ
นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร
https://www.4shared.com/mp3/e2z4zO4Gce/003_____.htmlวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

002 ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125002 ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์­ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่ง­มาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใ­จ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร MP3
https://www.4shared.com/mp3/6HwDZ7rxce/002__.htmlวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

001 โอวาทปาฏิโมกข์ 1/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125001 โอวาทปาฏิโมกข์ 1/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha08...
******* ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ท่านโหลด VDO นี้ (และทั้งหมดในช่อง) เพื่อไปอัปโหลด ยังที่อื่นๆที่ท่านต้องการ อันจะเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชีวิตและเป็นการผดุงคุณธรรมของโลก พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษรอีสานโบราณได้ด้วย ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ท่านผู้ฟังสามารถหาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ รวมทั้ง Youtube ซึ่งมีผู้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้ฟังเป็นหนทางให้เกิดปัญญา ขอบุญกุศลทั้งหลายจงดลให้พระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยทั้งปวง กลับมาเป็นแม่ทัพธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนให้เกิดความสงบสุขในโลกด้วยเทอญ สาธุ ภาพทีอยู่ในวีดีโอบางส่วน ได้มาจาก facebook ปัจฉา สมณะ ของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3 https://www.4shared.com/mp3/MiaAKkHdce/001___13__2540___.html003 โอวาทปาฏิโมกข์ 3/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125003 โอวาทปาฏิโมกข์ 3/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha08...
******* ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ท่านโหลด VDO นี้ (และทั้งหมดในช่อง) เพื่อไปอัปโหลด ยังที่อื่นๆที่ท่านต้องการ อันจะเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชีวิตและเป็นการผดุงคุณธรรมของโลก พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษรอีสานโบราณได้ด้วย ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ท่านผู้ฟังสามารถหาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ รวมทั้ง Youtube ซึ่งมีผู้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้ฟังเป็นหนทางให้เกิดปัญญา ขอบุญกุศลทั้งหลายจงดลให้พระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยทั้งปวง กลับมาเป็นแม่ทัพธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนให้เกิดความสงบสุขในโลกด้วยเทอญ สาธุ ภาพทีอยู่ในวีดีโอบางส่วน ได้มาจาก facebook ปัจฉา สมณะ ของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3 https://www.4shared.com/mp3/ivMF1bX3ce/003__33_____.html002 โอวาทปาฏิโมกข์ 2/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125002 โอวาทปาฏิโมกข์ 2/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha08...
******* ยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ท่านโหลด VDO นี้ (และทั้งหมดในช่อง) เพื่อไปอัปโหลด ยังที่อื่นๆที่ท่านต้องการ อันจะเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชีวิตและเป็นการผดุงคุณธรรมของโลก พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่งมาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษรอีสานโบราณได้ด้วย ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร ท่านผู้ฟังสามารถหาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ได้ตามเว็บไซด์ต่างๆ รวมทั้ง Youtube ซึ่งมีผู้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้ฟังเป็นหนทางให้เกิดปัญญา ขอบุญกุศลทั้งหลายจงดลให้พระอาจารย์หายจากการเจ็บป่วยทั้งปวง กลับมาเป็นแม่ทัพธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนให้เกิดความสงบสุขในโลกด้วยเทอญ สาธุ ภาพทีอยู่ในวีดีโอบางส่วน ได้มาจาก facebook ปัจฉา สมณะ ของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3 https://www.4shared.com/mp3/G9HBgbaSba/002__23_____.html001 ชาติหน้ามีจริงหรือ.โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง พระผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อพระศาสนา รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศ ชีวิตอยู่กับการเดินทางเป็นส่วนมาก การพักผ่อนไม่ค่อยจะพอ ประกอบกับสุขภาพไม่ค่อยจะดี ปัจจุบันพระอาจารย์ พูดได้เหมือนเดิม แต่ก็นั่งรถเข็ญ ก็เดินได้บ้างแต่ใช้ไม้เท้า บทบาทที่เคยเดินทางไปแสดงธรรมตามกิจนิมนต์­ก็ไม่มีมากเหมือนแต่ก่อน เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ยังเหลือแต่ผลงานเก่าๆ ที่จัดทำเป็น ซีดี วีซีดี ซึ่งเป็นผลงานหลากหลาย แสดงธรรมทุกระดับทั้งโวหารและไหวพริบดีมาก ได้ฟังแล้วจะเห็นความแปลกใหม่อย่างน่าทึ่ง­มาก ท่านเป็นพหุสูตรจริงๆแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใ­จ ว่าท่านพูดได้หลายภาษา เท่าที่ผู้โพสท์ได้ฟัง คือ ไทย ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา กรีก บาลี สันสกฤต เยอะมากครับ
นอกจากจะพูดได้แล้วยัง เขียน อักษารอีสานโบราณได้ด้วย ขอม อังกฤษ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญคือ เวลาที่ท่านเทศน์นั้น ก็จะมีหลักฐานการอ้างอิงในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่า อย่างนี้ๆ
จากพระไตรปิฎกเล่มไหน ชื่อเล่มว่าอะไร อยู่หน้าที่เท่าไหร่ วรรคไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ กล่าวว่าอย่างไร

https://www.4shared.com/mp3/MiaAKkHdce/001___13__2540___.html013 2559 06 05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
013 2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'ศีลธรรมจากปัญญา' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0A1wXHW4b...วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

012 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
012 2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสให้โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0A1wXHW4b...วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

011 2559 05 30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
011 2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสให้โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/AALc3DB6c...วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

010 2559 05 20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
010 2559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/TTTlqVbrc...วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

009 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
009 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/SFr6MirNb...วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

008 ธรรมเทศนา 'หลักมั่นคง' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
008 ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'หลักมั่นคง' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bMYMmr8Wb...วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

007 ธรรมเทศนา ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
007 ธรรมเทศนา ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระชมชวนเพียร ภาคการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CiVfDggfb...วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

006 ธรรมเทศนา เหนือภาษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
006 ธรรมเทศนา เนื่องในวาระวันมาฆบูชา เรื่อง 'เหนือภาษา' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ อาศรมชนะมาร ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/jECdaO1Db...