แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

005 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
005 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ดิ อิสสระ กรุงเทพฯ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/M8V-NSKNb...วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

004 ธรรมเทศนา ทางปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
004 ธรรมเทศนา ทางปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ดิ อิสสระ กรุงเทพฯ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/_HcDD0mLb...วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โลกโลก โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
โลกโลก โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อัตตา - อนัตตา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อัตตา - อนัตตา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อริยสัจ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อริยสัจ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar

เอาด้วยดี - เอามายึดมั่นถือมั่น (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma59/unrelent1.mp3

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สติ 3 อย่าง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
สติ 3 อย่าง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
แผ่เมตตา - ไม่มีทุกข์ (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลแห่งทาน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ผลแห่งทาน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ศรัทธา 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี รุ้งเดือน สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ศรัทธา 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

2559.05.01 งานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'งานชีวิต' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590306) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590306 สวนสันติธรรม ๖๔ 6 มี.ค. 59
"ทำอะไรไม่ถูก ทำสมถะไว้ก่อน...ดูจิตไม่ได้ รู้สึกอย่าให้เกินกายออกไป มีกายนี้เป็นขอบเขตที่จะเรียน...ถ้าเกินกา­ยอ อกไป ไม่มีทางเจอจิตเลย จิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ (590306) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5903...

008 อานาปานสติ ขั้นที่ 9-10 ภาคอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๑๔

ที่มา Downmerng Ar
008 อานาปานสติ ขั้นที่ 9-10 ภาคอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๑๔
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/mLXCwpfxba...วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตอบโจทย์ : "สัจธรรม" ศรัทธา ธรรมะ "พระฝรั่ง" พระชยสาโรภิกขุ (15 เม.ย. 59)

ที่มา ThaiPBSดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน

ผู้ร่วมรายการ : พระอาจารย์ชยสาโร (พระฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...

ธรรมะของพระอาจารย์กับการปรับใช้ในสถานการ­ณ์ปัจจุบัน
มุมมองของพระอาจารย์ชยสาโรที่มีต่อชาวพุทธ­ในสังคมไทย
ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live2559.04.03 แน่-ไม่แน่ โดยพระอาจารย์ชยสาโรธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'แน่-ไม่แน่' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙