แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๘.

ที่มา Buddhadharmร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๘.

หลวงปู่ชา น้ำไหลนิ่ง

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาลหลวงปู่ชา น้ำไหลนิ่ง พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
ตอนที่ 42 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 42 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น [ 4/5 ]

ที่มา Nirotharamเทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น โดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

การพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของชีวิต โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนถึงการพา­จิตใจให้มาเรียนรู้ความจริงของชีวิต ( 7.40 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­­­กระบัง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
https://youtu.be/9Vrjv09FV2E

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๗.

ที่มา Buddhadharmร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๗.

สมาธิภาวนา2

ที่มา witsanu tripprasert
พระธรรมเทศนา สมาธิภาวนา2 หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 41 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 41 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น [ 3/5 ]

ที่มา Nirotharamเทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น โดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

การดับความอยาก โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังถึงวิธีการดับ­ความอยาก ซึ่งไม่สามารถดับตัวอยากได้โดยตรง แต่ต้องดับที่ต้นเหตุ คือการเข้าถึงของความจริงแห่งชีวิตให้ได้ ( 4.32 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­­­กระบัง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
https://youtu.be/9Vrjv09FV2E

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตอนที่ 40 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 40 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๖.

ที่มา Buddhadharmบทที่ ๒๖."อตัมมยตา" เป็นสิ่งที่คนส่วนมากไม่ยอมเชื่อ

เทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น [ 2/5 ]

ที่มา Nirotharamเทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น โดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

ศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้เข้าใจว่­าแท้จริงแล้วพุทธศาสนานั้น เป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเพื่อให้เรา­สามารถอยุ่ได้อย่างไม่ทุกข์ ( 6.57 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­­­กระบัง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
https://youtu.be/9Vrjv09FV2E

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๕.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๕."อตัมมยตา" เป็นสิ่งที่ยากแก่การเผยแผ่

ยากแก่การเผยแผ่จนพระพุทธเจ้าก็ทรงท้อพระท­ัย
ตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ก็โอ้ไมไหว ป่วยการ
สอนก็เหนื่อยเปล่าไม่มีใครรู้
ต้องมีมหากรุณาเป็นท้าวมหาพรหม
มาเชื้อเชิญว่าช่วยสอนเถิด
ถึงมันจะลึกซึ้งเท่าไร ก็ยังพอจะมีผู้เข้าใจได้บ้าง
ขอให้เห็นแก่พวกนี้เถิด
ถ้าไม่แสดงธรรมแล้ว พวกเหล่านี้จะขาดประโยชน์
พระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยว่า ถ้าอย่างนั้นเผยแผ่ๆ
ถึงเราก็เหมือนกันแหละ ประสบอุปสรรคอย่างเดียวกัน
เผยแผ่เรื่องนี้เมื่อ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว
เคยเอาเรื่อง อตัมมโย มาพูดไม่มีใครสนใจ
เดี๋ยวนี้ได้ยินว่า พอใจ สนใจดี.

สมาธิภาวนา1

ที่มา witsanur tripprasert
พระธรรมเทศนา สมาธิภาวนา1 หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 39 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 39 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น [ 1/5 ]

ที่มา Nirotharam
เทคนิคดับทุกข์ใจวัยรุ่น โดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

วัตถุประสงค์สูงสุดของพุทธศาสนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ถึงวัตถุประ­สงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนา ( 4.59 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­­กระบัง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
https://youtu.be/9Vrjv09FV2E

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๔.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๔."อตัมมยตา" เป็นเครื่องผลักดันให้ขึ้นอยู่เหนือโลก

นี่เราอยู่กันในโลกจมอยู่ในโลก
ไม่รู้จักว่าอะไรอย่างไร
เหมือนกับปลาไม่รู้จักบก
ไม่มีอะไรจะดุนดันปลา ให้ขึ้นมาบนบก
เพราะปลามัน ไม่มีอตัมมยตา
มันก็เลยอยู่ในน้ำ
ถ้ามันมีอตัมมยตาเกิดขึ้นในใจ
มันก็กระหายที่จะขึ้นจากน้ำ
ดุนดันให้ขึ้นเหนือน้ำจนเป็นสัตว์บก
นี่ก็เหมือนกันน้ำ ก็คือโลก โลกก็คือน้ำ
โลกมีความหมายอย่างเดียวกับน้ำคือ ตกแล้วจมๆ
มีพระพุทธภาษิตว่า
มหาสมุทรที่ลึกที่สุดนั้นคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตกบ่อของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้
มันจมยิ่งกว่ามหาสมุทร
เดี๋ยวนี้มันมีอตัมมยตา
มันขึ้นมาได้จากมหาสมุทรอันลึก.

หลุดพ้นด้วยปัญญา

ที่มา witsanu tripprasert
พระธรรมเทศนา หลุดพ้นด้วยปัญญา หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 38 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 38 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป นาม [ 5/5 ]

ที่มา Nirotharamรูป นาม แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

เป้าหมายในการปฎิบัติธรรม โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้เข้าใจถึ­งเป้าหมายที่แท้จริงของการปฎิบัติธรรม ( 5.39 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงธรรม ณ บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/p_2CcUnXlg0

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปความ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
24 มีนาคม 2522

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๓.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๓."อตัมมยตา" ให้ละจากสิ่งที่ยังไม่สูงสุดไปสู่สิ่งสูงส­ุด

เมื่อพระพุทธเจ้า
ไปปฏิบัติศึกษากับอุทกดาบสรามบุตร
ก็ได้รับสิ่งที่ว่าน่าพอใจที่สุดแล้ว
สูงขนาดเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว
แต่มันก็ไม่ยังไม่ใช่สิ่งสูงสุด
อตัมมยตาก็ไม่ยอม
ก็ออกไปค้นหาของพระองค์เอง
ผลักออกไปต่อไปให้สู่วิ่งสูงสุด
ดังนั้นพระสิทธัตถะ จึงลาอุทกดาบสรามบุตร

รู้แจ้งในธรรม

ที่มา witsanu tripprasert
พระธรรมเทศนา รู้แจ้งในธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 37 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 37 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป นาม [ 4/5 ]

ที่มา Nirotharamรูป นาม แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

ความแตกต่างระหว่าง นักภาวนาที่ดี และไม่ดี กับคนที่ไม่ภาวนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์อธิบายถึงคว­ามแตกต่างระหว่าง นักภาวนาที่ดี และไม่ดี กับคนที่ไม่ภาวนา ( 10.42 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงธรรม ณ บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/p_2CcUnXlg0

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การสารภาพบาป

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
17 มีนาคม 2522

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๒.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๒."อตัมมยตา" เป็นอำนาจผลักดันให้หลุดออกไป

หลุดออกไปจากสิ่งผูกพันนั้นแหละ
จะเป็นกองทุกข์ก็ดี หรือจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดี
ถ้าอยู่กับมันไม่ไหว จะให้หลุดออกไป
ทั้งอย่างต่ำและอย่างสูง

นี่พระสิทธัตถะ
จึงได้ออกมาเป็นพระพุทธเจ้า
แล้วเกิดพระพุทธศาสนา
ซึ่งเราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้
ก็ออกภายในออกไปถึงจิตใจ
ออกไปนอกโลกไปเลย
ผลักให้ออกจากโลกนี้
ไปสู่โลกกุตตระเลย.

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ

ที่มา witsanu tripprasert
พระธรรมเทศนา ธรรมะความสงบ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 36 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 36 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป นาม [ 3/5 ]

ที่มา Nirotharamรูป นาม แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

การปฎิบัติธรรมนั้นไม่ยาก โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้เข้าใจว่­าการปฎิบัติธรรมแท้จริงไม่ยาก พร้อมแนะนำการภาวนาที่ทำได้โดยง่าย ( 8.14 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงธรรม ณ บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/p_2CcUnXlg0

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความรักพระเจ้า

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
10 มีนาคม 2522

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๑.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๑."อตัมมยตา" ควรมีไว้อย่างอาวุธวิเศษสุดประจำตัว
ถ้ามีอาวุธวิเศษ ไว้ประจำตัว
มันอุ่นใจปลอดภัย
ถ้าเราจะมีข้าศึกแล้ว ก็จะมีเครื่องป้องกันตัว
ข้าศึกคือกิเลส
ต้องใช้อตัมมยตา ทำลายล้างข้าศึกนั้น.

หลวงปู่ชา::คาถาเศรษฐี

ที่มา witsanu tripprasert
พระธรรมเทศนา คาถาเศรษฐี หลวงพ่อชา สุภทฺโท
www.facebook.com/ศูนย์เผยผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ตอนที่ 35 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Arตอนที่ 35 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป นาม [ 2/5 ]

ที่มา Downmerng Arรูป นาม แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

ธรรมะธรรมดา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้เข้าใจว่­า ธรรมะนั้นคือธรรมดา แท้จริงแล้วการภาวนาเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดา­ไม่ใช่ลึกลับอะไร ( 5.12 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงธรรม ณ บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/p_2CcUnXlg0

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การไถ่บาป

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
3 มีนาคม 2522

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๒๐.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๒๐."อตัมมยตา" เป็นดาบเล่มสุดท้ายในบรรดาธรรมาวุธทั้งหลา­ยในการดับทุกข์

ดาบใครๆ ก็รู้ว่าเป็นอาวุธ
แต่ในที่นี้เราจะหมายถึงธรรมาวุธ
ไม่ใช่ดาบชนิดที่ตีด้วยเหล็ก
เป็นอาวุธแห่งธรรมะ ที่ใช้ในหน้าที่ของดาบ
คือตัดให้ขาดออกไป
ไม่มีดาบเล่มไหนจะคมเฉียบตัดขาด
ยิ่งไปกว่าอตัมมยตา
ในบรรดาสิ่งที่ต้องตัด
แล้วก็ตัดด้วยอตัมมยตา
มันก็ตัดได้จริง

วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

ที่มา สถานีเสียงธรรม
เสียงบรรยายธรรม ฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
พระ โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) (17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 - 16 มกราคม พ.ศ. 2535) ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อนายมา ช่วงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน 10 คน

หลวงปู่ชา สุภทฺโท ขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการป­ฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนา ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งบังเกิดผลทำให้ผลงานที่เป็นประโยชน์อเ­นกอนันต์แก่พระศาสนา ทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนา และสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่­าพงมากมาย ซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ศิษยานุศิษย์ของท่านก็ยังคงรักษาแนวทาง­ปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจ­ุบัน

ตอนที่ 34 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Arตอนที่ 34 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป นาม [ 1/5 ]

ที่มา Nirotharamรูป นาม แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

เมื่อมาเรียนภาวนากับหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่าเม­ื่อมาเรียนภาวนากับหลวงพ่อแล้วจะมีความพัฒ­นาทางจิตเป็นเช่นไร ( 5.28 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การแสดงธรรม ณ บ้านสติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/p_2CcUnXlg0

ชีวิตนิรันดร

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
24 กุมภาพันธ์ 2522

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๑๙.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๑๙. "อตัมมยตา" เป็นมนต์ตราสำหรับหย่าร้าง ที่ออกมาจากจิตใจ

เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าหย่าร้าง
คือเลิกกันเด็ดขาด มนตราสำหรับหย่าร้างไม่มีอะไรดีกว่า
กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ย
ที่ออกมาจากหัวใจภายในจริงๆ
มีความเห็นแจ้งแจ่มชัด
ว่าปรุงแต่งแล้วก็เป็นไปแต่ทุกข์ เป็นความทุกข์
ฉะนั้นรู้จักถอนรากถอนโคนลงไปให้ถึงส่วนลึ­ก
มองเห็นที่มันหลอกลวงมันปรุงแต่ง
ก็ตัดบทกันที่ตรงนั้นว่าเลิกกันๆ