แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อยอมรับความจริงได้ ใจก็หิวน้อยลงและเข้าสู่ความเป็นกลาง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า เมื่อยอมรับความจริงได้ว่าทุกสิ่งเป็นเพีย­งของชั่วคราว ใจเราก็จะหิวน้อยลงและเข้าสู่ความเป็นกลาง­ได้ ( 7.07 นาที )
: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา วันที่ 17 ก.ค. 2558
https://youtu.be/o47Up8Zly7k

สัญญาไม่เป็นสัญญา

ที่มา hiphoplanla
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=...
พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง สัญญาไม่เป็นสัญญา
พระ อาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึ­กซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่าชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระฌอน_ชยสาโร

Morning Preach ep. 50 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 50]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 50: Self-determined Perfection
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 24 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๐: อธิษฐานบารมี
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

ก้อนสกปรก คิดดี – ไม่คิดชั่ว โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ก้อนสกปรก คิดดี – ไม่คิดชั่ว โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๓.

ที่มา Buddhadharm
การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๓.

เนื้อหาคำบรรยาย:

-ทำวิปัสสนาเพื่อหมดตน.
-แม้เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกำหนด.
-การเดินนอกระบบกรรมฐาน.
-ผลของการเดินอย่างมีสุข.

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 60

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 60

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ เอไอเอ 19 ส.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

รู้ใจเพื่อให้เห็นความจริง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังถึงกา­รที่รู้ใจเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าสรรพสิ­่งล้วนแต่เป็นเพียงของชั่วคราว ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือกิเลสต่างๆ
( 8.45 นาที )
: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา วันที่ 17 ก.ค. 2558
https://youtu.be/o47Up8Zly7k

2558.01.04 กำไรด้วยปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง กำไรด้วยปัญญา ณ ดิ อิสสระ กรุงเทพฯ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘


 

Morning Preach ep. 51 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 51]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 51: History of Dhammamongkol Thaoboonyanon Vihara 2
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 25 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๑: ประวัติความเป็นมาก่อนจะเป็นวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

กรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
กรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharm
การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๒.

เนื้อหาคำบรรยาย:
-การฝึกอิริยาบถเดินตอนวิปัสสนา.
-กำหนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.
-กำหนดการเกิดดับ.
-กำหนดอนิจจัง.
-กำหนดอนัตตา.
-กำหนดความจางคลาย.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นั่งหลับตาอย่างเดียวไม่พอ

ที่มา hiphoplanla
พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง นั่งหลับตาอย่างเดียวไม่พอ
พระ อาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึ
­กซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่าชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระฌอน_ชยสาโร

รู้กายเพื่อเห็นทุกข์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ให้ฟังถึงการรู้กายเพื่อจะได้เห็นควา­มจริงว่าเป็นก้อนทุกข์ ไม่ใช่ของดีของวิเศษ ที่จะต้องหลงไหล ( 5.46 นาที )
: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา วันที่ 17 ก.ค. 2558
https://youtu.be/o47Up8Zly7k

Morning Preach ep. 52 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 52]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 52: Mental Development and Merit Making with Meditation
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 26 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๒: จงมาสร้างบุญกุศลด้วยการทำสมาธิเพื่อพัฒนา­จิตให้สูงยิ่งๆขึ้นไป
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

หน้าที่ และโทษของกาม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
หน้าที่ และโทษของกาม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๑.

เนื้อหาคำบรรยาย:

-ความมุ่งหมายในการฝึกอิริยาบถเดิน.
-การกำหนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อัศวินเขียว

ที่มา hiphoplanla
พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง อัศวินเขียว
พระ อาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่าชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระฌอน_ชยสาโร

ความสุขใดที่จะเสมอกับความสุขจากธรรมะนั้นไม่มี โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ถึงความสุขอ­ันมาจากความสงบด้วยธรรมะ ที่ไม่มีความสุขใดเสมอเหมือน ( 7.06 นาที )

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา วันที่ 17 ก.ค. 2558
https://youtu.be/o47Up8Zly7k

Morning Preach ep. 55 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 55]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 55: Arahants
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 29 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๕: พระอรหันตเจ้า
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

จิตเกิดดับสำหรับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
จิตเกิดดับสำหรับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

內觀捷徑 (第十部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น๑๐.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第十部)
內觀捷徑修法的原則
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
ตอนที่ ๑๐.
"หลักการของวิปัสสนาระบบลัดสั้น"­;
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第九部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๙.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第九部)
斷除禪修當下生起的障礙
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日
วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๙.
"ปัญหาและอุปสรรค ที่ควรรู้"
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

Morning Preach ep. 56 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 56]

ที่มา Dhamma MongkolMorning Preach episode 56: Cultivate Proper Merit to Attain Nibbāna
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 30 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๖: การทำบุญให้ถึงพร้อม บุญจะส่งให้เราถึงซึ่งพระนิพพาน
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

วิธีปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
วิธีปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาวนาได้แล้วต้องศึกษาและรักษา ปริยัติกับอรรถกถาด้วย โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ฝากฝังให้พวกเราว่าถ้าภาวนาได้แล้วให­้ร่วมกันช่วยรักษาและศึกษา พระปริยัติและอรรถกถาไว้ด้วย ( 3.07 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 19 ก.ค. 2558
https://youtu.be/YRejrU8t704

ชนะมาร

ที่มา hiphoplanla
พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง ชนะมาร
พระ อาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึ
­กซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่าชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระฌอน_ชยสาโร

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第八部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๘.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第八部)
[修習「呀」(ya) 的三種意義]
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日


วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๘.
" หนอ !" สามความหมาย
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

Morning Preach ep. 53 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 53]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 53: Meditation for World Peace
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 27 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๓: พัฒนาสมาธิขั้นพื้นฐานเพื่อทำความสงบให้แก­่ชาวโลกด้วยการสร้างพลังจิต
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

กาม มีสุขน้อย โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
กาม มีสุขน้อย โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2558.01.04 กำไรด้วยปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยพระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง กำไรด้วยปัญญา ณ ดิ อิสสระ กรุงเทพฯ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘

การฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นก้าวหน้า โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์สอนเรื่องการแยกธาตุ­แยกขันธ์ขั้นก้าวหน้า ( 7.01 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 19 ก.ค. 2558
https://youtu.be/YRejrU8t704

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Doing...being

ที่มา hiphoplanlaPlaylist : http://www.youtube.com/playlist?list=...
พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ เรื่อง Doing...being
พระ อาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชื่อว่าเป็นพระฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

อ่านชีวประวัติของท่านเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9...

內觀捷徑 (第七部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๗.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第七部)
重點複習
[觀息法的步驟]
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๗.
"ทบทวนวิธีวิปัสสนาฯ"

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

ธรรมะต้องศึกษาเท่าไรจึงจะถือว่าจบ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ธรรมะต้องศึกษาเท่าไรจึงจะถือว่าจบ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Morning Preach ep. 54 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 54]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 54: Wisdom Over Faith
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 28 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๕๔: ศรัทธาต้องไม่เกินปัญญา
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

การฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นพื้นฐาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนการแยกธาตุแยก­ขันธ์เพื่อใช้ในการเจริญปัญญา ( 9.10 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 19 ก.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พีธีบรรพชาสามเณรี

ที่มา Nirotharam
พีธีบรรพชาสามเณรี นิโรธาราม ที่ ศรีลังกา http://www.nirotharam.com

เกี่ยวกับ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

ที่มา Downmerng Arทั้งเฟสบุ๊กเพจ และ เวบไซท์ของนิโรธารามนี้ เกิดจากเจตนารมณ์และศรัทธาของกลุ่มอุบาสกอ
­ุบาสิกาที่มีต่อพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง อันเป็นประโยชน์หนึ่งของการได้มีโอกาสไปสั­มผัส กับสังฆะภิกษุณีตัวอย่าง ผู้มุ่งมั่นมาอย่างช้านาน ประกาศพระสัทธรรมแท้ เพียรเพ่งเผากิเลส มีชีวิตที่สงบเรียบง่ายตามพระธรรมและพระวิ­นัย ซึ่งคือธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ­จ้าทรงแสดงและพรหมจรรย์ที่ทรงประกาศและฝาก­ไว้ ให้เป็นศาสดาแก่พุทธบริษัท 4 ให้ร่วมด้วยช่วยกันค้ำจุนรักษา ดังนั้นทั้งเฟสบุ๊กและเวบไซท์ของนิโรธาราม ไม่ได้เกิดจากเจตนารมณ์ใดๆของสังฆะภิกษุณี หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งที่นิโรธาราม หากมีข้อผิดพลาดประการใด กลุ่มอุบาสกอุบาสิกา กลุ่มนี้ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ

เนื่อง จากได้มีญาติโยมจำนวนมากได้เข้ามาปรารภ กับท่านแม่ชีนันทญาณี (รุ้งเดือน สุวรรณ) ถึงสภาพปัญหาของสังคมว่า ในปัจจุบันมีคนที่มี ความทุกข์ทางใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น และก็ได้ขอร้องให้แม่ชีนันทญาณีพร้อมด้วยคณะแม่ชี 5 รูป ผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเวลาสิบกว่าปี ให้ช่วยนำพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยแนะนำพร้อมทั้งเผยแพร่ พร่ำสอนให้ชาวบ้าน

ได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ทั้งครอบครัวตนเองและบุคคลอื่นซึ่ง ก็ได้มีญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน ได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวาย ให้กับท่านแม่ชีนันทญาณีพร้อมคณะแม่ชี เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2538 รวมทั้งสิ้น 19 ไร่ และได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ วัดอภิญญาเทสิตธรรม)

ตั้งชื่อให้ว่า "สำนักปฏิบัติธรรมนิโธาราม" ซึ่งมีความหมาย ว่า "อารามแห่งความดับทุกข์"

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสำนักฯ มี 2 ประการ คือ

1) เพื่ออนุเคราะห์แก่สตรีที่ตั้งใจมาดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศีล สมาธิ ปัญญาตามรอยพระพุทธเจ้า
โดยมีท่านแม่ชี นันทญาณี เป็นผู้อบรมสั่งสอนตามพระพุทธพจน์
2) เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมจากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจใฝ่ธรรมทั่วไป ที่ได้ติดต่อขอเข้ารับการอบรมธรรมะ
จากท่านแม่ชีนันทญาณี ทั้งในรูปแบบค่ายอบรมและเข้ามาปฏิบัติเป็นการส่วนตัว

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ สำนักปฏิบัติธรรมสุทธจิตต์(นิโรธาราม๒) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธินิโรธาราม โดยมีท่านภิกษุณีนันทญาณี เป็นประธานมูลนิธิ และ เป็นผู้อบรมสั่งสอนปกครองนักบวชทั้ง 2 สำนัก

อนึ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจ.เชียงใหม่ ได้ติดต่อขอให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม
ได้ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 12 สำนักปฏิบัติธรรมแห่ง จ.เชียงใหม่ ที่ข้าราชการหญิงทั่วประเทศจะสามารถลางานมาปฏิบัติธรรมได้โดยตามกฎหมาย 


 โทรศัพท์ 08-4804-2040 and 08-1634-2242

 เว็บไซต์ http://www.nirotharam.com/

 เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/nirodharam/

ให้แล้วได้แน่นอน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ให้แล้วได้แน่นอน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

內觀捷徑 (第六部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๖.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第六部)
觀無常 和 觀無我
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日


วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๖.
"กำหนดความเป็น
อนิจจังและอนัตตา"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม

ธรรมะรุ่งอรุณ 561223 ตอน บุญกับบาป

ที่มา Dhamma Mongkol
ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล

หมั่นฝึกและซ้อมการภาวนาอยู่เสมอ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนให้รู้จั­กหมั่นฝึกและซ้อมการภาวนา เพื่อให้เกิดความชำนาญ ( 4.40 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 19 ก.ค. 2558
https://youtu.be/YRejrU8t704

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

內觀捷徑(第五部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๕

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第五部)
觀生滅
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
ตอนที่ ๕.
"กำหนดเกิดดับ"

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

สถานปฏิบัติธรรมต้นแบบวัดพระธาตศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่//รายการฅนต้นแบบ TNN24

ที่มา Ple Aup
ชมสดๆได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php

เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.facebook.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของก­ารนำเสนอข
­่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ธรรมะรุ่งอรุณ 561224 ตอน การสืบต่อพระพุทธศาสนา

ที่มา Dhamma Mongkol
ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第四部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๔

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第四部)
觀五蘊
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๔."เบญจขันธ์"
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗