แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมในการทำสมาธิ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์แนะนำถึงการเลือก­อารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมในการทำสมาธิกับตน­เอง

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558
https://youtu.be/yDC_KH826q0

ปริฬาหสูตร (ว่าด้วยความเร่าร้อน) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ปริฬาหสูตร (ว่าด้วยความเร่าร้อน) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โอวาทปาติโมกข์ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
โอวาทปาติโมกข์ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดูอริยสัจ 4 จากปฏิจจสมุปบาท โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ดูอริยสัจ 4 จากปฏิจจสมุปบาท โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ธรรมเทศนาหลวงปู่ทอง ทางสายเอก

ที่มา jarinnicjar
ธรรมเทศนา หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ทางสายเอก

ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมและเผยแพร่ธรรม เป็นการให้ธรรม ถวายการให้นี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัย
ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ ข้าพเจ้าอธิฐานจิต แผ่ส่วนบุญและขอรับพรดังนี้ http://www.youtube.com/watch?v=kHhNcp...

ประวัติวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

ที่มา Wat Phradhatu Sri Chom Tong Voraviharaเผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2014
วัด พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่­าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชี­ยงใหม่
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A...

ความรู้ในการดำเนินชีวิต (2) คำเมือง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ความรู้ในการดำเนินชีวิต (2) คำเมือง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ความรู้ในการดำเนินชีวิต (1) คำเมือง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ความรู้ในการดำเนินชีวิต (1) คำเมือง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เราจะเป็นคนดีให้ได้ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
เราจะเป็นคนดีให้ได้ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประวัติพระธรรมมังคลาจารย์

ที่มา Wat Phradhatu Sri Chom Tong Voraviharaเผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2014
ประวัติพระธรรมมังคลาจารย์
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 22 ก.พ. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต‏ วันที่ 22 ก.พ. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พระพุทธเจ้าให้ใส่ใจอริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
พระพุทธเจ้าให้ใส่ใจอริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดูมัน ๆ ดูดี ๆ ดูเลิศ ๆ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ดูมัน ๆ ดูดี ๆ ดูเลิศ ๆ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทางออกของชีวิต 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ทางออกของชีวิต 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทางออกของชีวิต 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ทางออกของชีวิต 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ธรรมะที่ควรรู้รอบ และควรละ 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

ที่มา Downmerng Ar
ธรรมะที่ควรรู้รอบ และควรละ 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ธรรมะที่ควรรู้รอบ และควรละ 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ธรรมะที่ควรรู้รอบ และควรละ 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รู้จักกับสมาธิที่ถูกต้อง อารัมมณูปนิชฌาน กับ ลักขณูปนิชฌาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ได้รู้จั­กกับสมาธิที่ถูกต้อง หรือสัมมาสมาธิ ซึ่งมี 2 อย่างคือ อารัมมณูปนิชฌาน กับ ลักขณูปนิชฌาน ( 4.21 นาที )
: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558
https://youtu.be/yDC_KH826q0

อัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตา 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตา 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อายบาปกลัวบาป 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อายบาปกลัวบาป 2 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รู้เรื่องบัญญัติธรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
รู้เรื่องบัญญัติธรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตา 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตา 1 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17 ก.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา วันที่ 17 ก.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อายบาปกลัวบาป โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อายบาปกลัวบาป โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ถ้าจะภาวนาให้สำเร็จต้องเรียนจิตตสิกขา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังถึงส่­วนที่สำคัญที่จะทำให้ภาวนาได้สำเร็จ ซึ่งก็คือการที่ต้องศึกษาจิตตสิกขา นั่นเอง ( 4.13 นาที )

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558
https://youtu.be/yDC_KH826q0

อริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
อริยสัจ 4 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จิตดิ้นรนจนหยุดดิ้นรน โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ใน คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ สอนถึงเรื่องการดิ้นรนของจิต จนเมื่อเราภาวนาจนเห็นความจริงมากเข้าๆ จิตก็จะหยุดดิ้นรน จนเข้าถึงโลกุตรธรรมได้ ( 4.54 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สติปัฎฐานสี่คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ : ดูจิต โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนเรื่องกา­รดูจิตดูใจ ตามแนวสติปัฎฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือ­กไว้ให้กับพวกเรา ( 4.50 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สติปัฎฐานสี่คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ : ดูกาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนเรื่องกา­รดูกาย ตามแนวสติปัฎฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือ­กไว้ให้กับพวกเรา ( 8.20 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 60

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 60

การเห็นปฏิจจสมุปบาท โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา Dhamma
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังถึงกา­รเห็นปฏิจจสมุปบาท ( 2.13 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

แทคติกในการภาวนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา Dhamma
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์อธิบายถึงแทคติกใ­นการภาวนาซึ่งคือ สมถะและวิปัสสนา ( 6.52 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

หลวงพ่อปราโมทย์นำแผ่เมตตา เหมาะสำหรับการทำสมถะสมาธิ หรือเจริญเมตตา

ที่มา Dhamma
คลิปนี้เป็นการนำแผ่เมตตาโดยหลวงพ่อปราโมท­ย์ เหมาะสำหรับใช้ประกอบในการทำสมถะสมาธิ (เพื่อการพักผ่อน) หรือหัดเจริญเมตตาจิตตามหลวงพ่อ
สำหรับไฟล์ MP3 สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.zabzaa.com/upload/download...

ขอบคุณน้องกลมกลม เจ้าของคลิปต้นฉบับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักของการทำสมาธิแบบสมถะ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา Dhamma
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนหลักของก­ารทำสมถะสมาธิ โดยการเปลี่ยนอารมณ์ที่เลวให้เป็นอารมณ์ที­่ดี ( 7.34 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

แก่นศาสนา

ที่มา NiRoTaRam


โดยพระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ
ณ อารามภิกษุณี นิโรธาราม
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 19 ก.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 19 ก.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พระธรรมเทศนา ปี 2558 นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์

ที่มา Nirotharam

 

ฟังพระธรรมเทศนา ปี 2558 (online)
ได้ที่
http://www.nirotharam.com/dhamma58.htm


พระธรรมเทศนา "อะไรคือสิ่งที่ดี"
โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma58/whatisgood.mp3
www.nirotharam.com
 
 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การฝึกเจริญเมตตา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา Dhamma
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนการฝึกเจริญเม­ตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจเรา
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 5 ก.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 5 ก.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 ก.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์สอนให้ทำกรรมฐานอะไร?

ที่มา SantiDham
ใน คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า หลวงพ่อไม่ได้สอนกรรมฐานๆใดเป็นการเฉพาะ หากแต่หลวงพ่อสอนหลักของการทำกรรมฐาน ที่จะนำไปใช้ได้กับทุกกรรมฐานที่ถูกจริตนั­กภาวนาตามแต่ละคน

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก วันที่ 28 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/6IVg9eosnyY

ชีวิตนี้เป็นของหายาก โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์ให้พวกเราเร่งฝึกภาว­นาเพราะชีวิตเรานั้นมีเวลาจำกัด

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการแสดงธรรม ณ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด วันที่ 17 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/WNAvgRz8rwE

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จะเป็นชาวพุทธที่ดี จะต้องเจริญปัญญาให้ได้ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า ถ้าพวกเราจะเป็นชาวพุทธที่ดี จะต้องเจริญปัญญาให้ได้

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการแสดงธรรม ณ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด วันที่ 17 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/WNAvgRz8rwE

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เรียนรู้ร่างกายและจิตใจ เพื่อรู้ไตรลักษณ์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์สอนให้เรียนรู้ร่างกายและจิต เพื่อให้สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการแสดงธรรม ณ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด วันที่ 17 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/WNAvgRz8rwE

ไตรลักษณ์คืออะไร และการเรียนรู้ไตรลักษณ์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์อธิบายให้ฟั­งว่าจริงๆแล้วไตรลักษณ์เป็นเช่นไร รวมไปถึงสอนวิธีการเรียนรู้ไตรลักษณ์

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการแสดงธรรม ณ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด วันที่ 17 มิ.ย. 2558
https://youtu.be/WNAvgRz8rwE