แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาฝึกภาวนาแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในเวลาไม่นาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์สอนให้มาภาวนาแล้วจะเห็นว่าชีวิตเราจ­ะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาไม่นาน

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ให้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสามา­รถนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ ไม่ใช่ต้องหนีโลกหรือหนีเข้าถ้ำ แม้อยู่ในเมืองก็ภาวนาได้

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การปฎิบัติธรรมจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาๆไม่ได้พิสดารอะไร โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนให้เข้าใจว่า จริงๆแล้วการปฎิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ธรรม­ดาๆ ไม่ได้พิสดารอะไร ใครๆก็ทำได้

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนรู้ความจริงในกายและจิตใจด้วยความรู้สึกตัว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ สอนถึงการเรียนรู้ความจริงในกายและจิตใจด้­วยความรู้สึกตัว รวมถึงสอนวิธีที่ทำให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆ

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สุขและทุกข์นั้นชั่วคราว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ว่าถ้าเรามา­เรียนรู้ความจริงของร่างกายและจิตใจ เราจะพบว่าสุขและทุกข์ล้วนเป็นของชั่วคราว­เท่านั้น

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 21 มิ.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 21 มิ.ย. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

7 เดือนบรรลุธรรม

ที่มา คุณ โฉ
งาน เขียนโดย ดังตฤณ // เสียงอ่านโดย โจโฉ (เวอร์ชั่นไม่มีดนตรีประกอบ) ติดตามดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ทั้งหมดได้ที่ www.jozho.net งานเสียงทุกอย่างที่อัดเผยแพร่ ผม(โจโฉ) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือใ­ดๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงเห็นประโยชน์ของหนังสือ จึงนำมาอัดเสียงเผยแพร่ และทำซีดีแจกฟรี ไม่มีทีมงาน และไม่ใช่ทีมงานขององค์กรใดทั้งสิ้น

ปัจจุบัน ทำธุรกิจขายสินค้าเชิงการกุศล แทนการไปทำอาชีพบันเทิง และนำรายได้มาเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมกุศลเป­็นหลัก ท่านใดสนใจสนับสนุนสินค้าแนวธรรมชาติบำบัด­ประยุกต์ที่ปลอดภัย สามารถติดตามได้ที่ www.jzserum.com รายได้ใช้ทำบุญกับองค์กรการกุศลกว่าร้อยอง­ค์กรทุกเดือน และทำบุญปลีกย่อยอีกมากมาย ดูอัพเดทได้ที่เฟซบุ๊ค หรือดูผลงานตัวอย่างที่ผ่านมาได้ที่ http://www.jozho.net/index.php?mo=5&a...

การปฎิบัติธรรมจริงๆแล้วคืออะไร โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่ากา­รปฎิบัติธรรมจริงๆแล้วคือการเรียนรู้ความจ­ริงของกายของใจเราเอง

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
https://youtu.be/e9u__bjlivg

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กายมี 4 ล้อ 9 ช่อง

ที่มา NiRoTaRam

กายมี 4 ล้อ 9 ช่อง [1/2]พระธรรมเทศนา กายมี 4 ล้อ 9 ช่อง
โดยพระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ
อารามภิกษุณี นิโรธาราม
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

กายมี 4 ล้อ 9 ช่อง [2/2]พระธรรมเทศนา กายมี 4 ล้อ 9 ช่อง
โดยพระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ
อารามภิกษุณี นิโรธาราม
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เลือกกรรมฐานให้ถูกต้อง โดย หลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ สอนถึงการเลือกกรรมฐานให้ถูกต้องเหมาะกับจ­ุดประสงค์ที่เราต้องการฝึก ทั้งสมถะและวิปัสสนา

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
https://youtu.be/kdmGledf6A4

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 59

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 59

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถือศีลให้ฉลาด โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนถึงเรื่อ­งศีล โดยการถือศีลนั้นเราต้องฉลาดในการถือศีล

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
https://youtu.be/kdmGledf6A4

พิธีเปิด การฝึกอบรมวิปัสสนา กัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ (20 มิย.2558)

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
พิธีเปิด การฝึกอบรมวิปัสสนา กัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔
และการให้กัมมัฏฐานเบื้องต้น
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร (วิ)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2558 - 5 กรกฎาคม 2558

แนะวิธีเจริญวิปัสสนา โดย..พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโตแนะวิธีเจริญวิปัสสนา โดย..พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

สาธิตกราบ เดินระยะ ๑, ๒ เวลา 21. 17 นาที

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
สาธิตการเจริญสติในอิริยาบถกราบแบบสติปัฏฐ­าน บรรยายโดย...พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต สาธิตโดย..คุณณัณฐพัชร์ พีระพลพร ถ่ายทำ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ปฏินิสสัคโค อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประตูแห่งการบรรลุอริยะมรรค โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนถึงประตู­แห่งการบรรลุอริยะมรรคซึ่งก็คือการเป็นกลา­งด้วยปัญญา พร้อมกับเล่าเรื่องการบรรลุธรรมของหลวงพ่อ­พุธ ฐานิโย

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
https://youtu.be/kdmGledf6A4

ฟ้าสางทางปกิณกะ

ที่มา Buddhadharm

ฟ้าสางทางปกิณกะ ตอนที่ ๑.ฟ้าสางทางปกิณกะ ตอนที่ ๒.ฟ้าสางทางปกิณกะ ตอนที่ ๓. เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นไปในสวนโมกข์ ระหว่าง ๕๐ ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม บรรยายทุกวันเสาร์ ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๖
ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑๒
สวนโมกขพลาราม ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๖

ฟ้าสางทางสุคติ

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
2 กรกฎาคม 2526

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 59

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 59


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเจริญปัญญาจากความโกรธ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนการเจริญปัญญา­โดยเริ่มจากความโกรธเป็นตัวอย่าง

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558

https://youtu.be/kdmGledf6A4

การโน้มน้อมจิตให้เกิดญาณทัศนะ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนการนำจิตที่เป­็นผู้รู้ผู้ตื่น มาโน้มน้อมจิตให้เกิดญาณทัศนะที่ถูกต้อง

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
https://youtu.be/kdmGledf6A4

Dhamma หลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค และทางสายกลางที่แท้จริง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ใน คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนถึง กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค และทางสายกลางที่แท้จริง ซึ่งคือการเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผ่านบทเรียนของจิตสิกขา

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
https://youtu.be/kdmGledf6A4

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกเจริญสติจนเกิดปัญญาไม่ใช่เรื่องยาก โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนถึงการเจริญปั­ญญาจากการเจริญสติที่ทำได้ง่ายๆ

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 2558
https://youtu.be/ShWlloUIT0o

ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์

ที่มา Buddhadharm
หัวข้อเรื่อง ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่พวกเราร่วมกันมีสวนโมกข์
เรื่อง เล่าเกี่ยวกับความเป็นไปในสวนโมกข์ ระหว่าง ๕๐ ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม บรรยายทุกวันเสาร์ ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๖
ธรรมบรรยายครั้งที่ ๔
สวนโมกขพลาราม ๒๓ เมษายน ๒๕๒๖

สาระธรรมในคำบรรยาย

คำที่บัญญัติขึ้นเพื่อการโฆษณาธรรม ตลอด ระหว่าง ๕๐ ปี
คำว่าว่าง ; จิตว่าง- โลกว่าง - สิ่งทั้งปวงว่าง - ชีวิตว่าง - การงานว่าง

ทึ่ง แพทย์เชียงใหม่-รามใช้ ‘ขิง พุทราจีน เห็ดหูหนู’ ช่วยรักษาเส้นเลือดสมองตีบได้

ที่มา Hedlomnews

 
h1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คลินิคโรคทางสมองและประสาท ห้อง 4 ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ หรือ หมอเบิร์ด ประสาทและศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม อายุ 39 ปี เปิดเผยว่า จากการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบมาเป็นเวลานานพบว่า โรคนี้เป็นโรคที่ติดอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต โดยปี 2557 เส้นเลือดในสมองตีบทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 และก่อให้เกิดความพิการเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงมาก ทั้งการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันเฉลี่ยครั้ง 15,000 บาทต่อครั้ง และการใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงเฉลี่ย 200,000 บาทต่อครั้ง
“สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบมี 3 ประการ ด้วยกันคือ 1.หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือลิ้นหัวใจมีปัญหา 2.เส้นเลือดที่บริเวณลำคอตีบทำให้ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ และ 3.สมองตันจากไขมันหรือหินปูนเกาะ ซึ่งคนทั่วไปที่หากมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเส้นเลือดในสมองตีบได้ โดยเปรียบเทียบจากท่อน้ำที่มีอายุ มองภายนอกอาจไม่ทราบเพราะน้ำยังไหลอยู่ ไม่มีอาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตีบหรือตัน ภายในย่อมเกิดสนิมเกาะและในที่สุดก็จะอุดตันได้ หรือคนที่มีโรคความดัน ไขมัน เบาหวาน และสูบบุหรี่ มีโอกาสที่เส้นเลือดจะขรุขระหรืออุดตันได้ง่าย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ รักษาทันก็ดีไป แต่หากไม่ทันมีโอกาสพิการ เรียกว่า ครึ่งต่อครึ่งพิการหากเป็น หรือเป็นอัมพาตได้ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้”
mr (2)
นพ.ประชา กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม มีคนไข้ในความดูแลหลายรายที่มารักษาด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งเรามีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ใช้ใส่สายสวนลงไปที่เส้นเลือดแดงผ่านไปยังเส้นเลือดแดงใหญ่ที่หน้าอก คอ สมอง ขยายหลอดเลือดแดงที่สมอง แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีคนไข้รายหนึ่งเป็นชายมีอาการหลอดเลือดที่คอตีบเข้ามารับการรักษาเลือด ไม่สามารถส่งผ่านไปเลี้ยงสมองทำให้เกล็ดเลือดอุดเป็นก้อน มีอาการอ่อนแรงและอัมพาตชั่วคราว ทางเราใช้ยารักษาและป้องกันจนอาการดีขึ้น แต่ต่อมาเกิดอาการซ้ำ มีการใช้ยาเพิ่ม 2 ตัว แต่เอาไม่อยู่ต้องผ่าตัดเพื่อทำบอลลูนขยายเส้นเลือด
mr (1)“คน ไข้รายนี้กลัวการผ่าตัดมาก จึงตัดสินไม่ผ่าตัด และขอไปรักษากินยาสมุนไพร ซึ่งหมอเตือนไปว่าอาจเกิดอาการอุดตันซ้ำ ขอให้กินยาแผนปัจจุบันที่หมอให้ควบคู่ไปด้วย 6 เดือนผ่านไปปรากฎว่าว่ามีเรื่องน่าสนใจและไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น หลังจากหมอเอกซ์เรย์และฉีดสีดูเส้นเลือดที่ตีบเส้นเดิมนั้น เส้นเลือดที่เคยตีบ หรือขรุขระ กลับเรียบสวย ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว เป็นเรื่องที่หมอไม่เชื่อแต่น่าสนใจจึงสอบถามว่าไปทำอย่างไรมา คนไข้อธิบายได้ความว่าได้นำขิง พุทราจีนแห้ง และเห็ดหูหนูดำ มาตุ๋นรวมกัน ดื่มเช้า-เย็น กินแทนน้ำ ปัจจุบันหยุดยาแผนปัจจุบันไปเลย”  
นพ.ประชา กล่าวว่า รายที่ 2 มีอาการหนักมาก เพราะเส้นเลือดในสมองตีบ และเลือดออกในกระเพาะ อายุ 70 ปี ต้องให้ยารักษาประคองอาการ เพราะจะให้ยาละลายลิ่มเลือดในสมองไม่ได้ เพราะต้องรอแผลในกระเพาะหายก่อน จึงลองเล่าให้ลูกสาวฟังถึงอาการของคนไข้รายแรกว่าหายได้ด้วยสมุนไพร 3 อย่างที่กล่าวมา ซึ่งแพทย์เองก็ไม่ได้เชื่อ แต่ไม่อันตรายเลยอยากให้ลองดู เพราะยาแผนปัจจุบันใช้ไม่ได้ ปรากฎว่า 2 เดือนกลับมาตรวจใหม่เส้นเลือดเรียบดีขึ้น และได้ลองบอกคนไข้รายต่อไปที่สนิทกันว่าให้ลองนำสมุนไพรมาตุ๋นดื่ม อาจมีประโยชน์จริง ปรากฎว่าดีขึ้นทุกราย เพราะเส้นเลือดที่เคยขรุขระเรียบสวยขึ้น
mr (4)“ผม ก็เกรงว่าจะเป็นดาบสองคม จึงบอกเฉพาะคนไข้ที่สนิทกัน แต่ทั้ง 16 ราย ดีขึ้นหมด เพราะเหมือนเราล้างท่อทุกวัน จึงไม่มีทางตัน คนไข้รายที่ 2 กินแทนน้ำไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ที่สำคัญไตยังทำงานได้ดีขึ้น เพราะพุทราจีนบำรุงไต ส่วนผสมที่เหมาะสมคือ น้ำ 1 ลิตร พุทราจีนแห้ง 20-30 ผล เห็ดหูหนูดำ 10 ช่อใหญ่ หรือ 20 ช่อเล็ก ขิง 1 ขีดใหญ่ ตุ๋นประมาณ 2-4 ชั่วโมง ได้น้ำ 50-60% กินแต่น้ำ”
นพ.ประชา กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้มีการพัฒนาต่อยอดในโรงพยาบาลของรัฐบาล เพราะเราไม่มีปริมาณคนไข้มากพอที่จะทำงานวิจัย แต่เมื่อรู้ว่าดีก็บอกต่อ ขณะนี้ยังไม่ได้ทำการพัฒนาและวิจัยว่าจริงหรือไม่จริง 100% แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ และยืนยันว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อน หากโรงพยาบาลรัฐจะทำการวิจัยโดยคนไข้จำนวนมากเพื่อดูผลก่อนและหลังว่าได้ผล กี่เปอร์เซนต์น่าจะดีและมีประโยชน์ในอนาคตในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือด สมองตีบ แต่ในแง่ของการรักษาเบื้องต้นสามารถมารับการรักษาและรับคำแนะนำได้ที่คลินิ คโรคหลอดเลือดทางสมองและประสาท โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม ซึ่งทางโรงพยาบาลมีระบบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบหรือแตก
mr (3)อาการ คือ อ่อนแรง หรือชาแขนขาซีกใดซีกหนึ่งทันทีทันใดพูดไม่ชัด ไม่เป็นคำ หรือพูดไม่ได้ทันทีทันใด ปากเบี้ยว ตามืดมองไม่เห็นทันทีทันใดข้างใดข้างหนึ่ง หากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปโรงพยาบาลทันที หากช้ากว่า 4 ชั่วโมงครึ่งอาจรักษาไม่ทันและทำให้เกิดความพิการตามมา
“ปัจจุบันหมอก็กินน้ำตุ๋นจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด เพราะเชื่อว่าแก้เส้นเลือดอุดตันทั่วร่างกาย ลดไขมัน ทุกคนในครอบครัวกินหมด โดยเฉพาะพี่ชายหมอ ซึ่งก็เป็นหมอเช่นกัน หลังลองกินแล้วไปเล่นกีฬาหนักๆ ไม่มีอาการปวดขาจากกล้ามเนื้อขาดเลือดอย่างที่เคยเป็นเลย ซึ่งหมอดีใจเพราะไม่อยากรักษาคนในครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบเช่น กัน ส่วนตัวไม่อยากให้คนไทยเป็นโรคนี้เพราะเป็นแล้วจะพิการ โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นแล้วทำให้ครอบครัวล่มสลาย จึงมีความหวังดีมาบอกต่อ โดยไม่หวังผลด้านธุรกิจ”
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

第四届四念处禅修营 (คอร์สภาษาจีน ครั้งที่ 4)

ที่มา Dhamma
คุณแม่ชีอรนุช สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
麦琪奥兰努法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด 31 พ.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด วันที่ 31 พ.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การปฎิบัติธรรมคือการรู้จักตนเองให้แจ่มแจ้ง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ทีมา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ สอนให้เข้าใจว่าการปฎิบัติธรรมที่แท้จริงค­ือการเรียนรู้ตนเองให้แจ่มแจ้งนั่นเอง และเมื่อทำได้ชีวิตของพวกเราจะเปลี่ยนไปสู­่ความดีงาม

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 2558
https://youtu.be/ShWlloUIT0o

วิธีเจริญปัญญา ดูกายดูใจ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ สอนวิธีเจริญปัญญา โดยการดูกาย ดูใจ

: คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 3 พ.ค. 2558
https://youtu.be/N4vegoof8Yo

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความถูกต้องเป็นธรรมะสูงสุด

ที่มา Buddhadharm
ธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด
สวนโมกขพลาราม
24 ตุลาคม 2535

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประวัติศาสตร์คนจีนแต้จิ๋วย้ายถิ่น

ที่มา Lerprat Mangkorn
เพื่อไว้อาลัยแด่คุณพ่อสุรชัย มังกรกนกพงศ์ เป็นผู้เรียบเรียงจัดทำวีดีโอชุดนี้ "จากหาญเจียงสู่ลุ่มน้ำวัง"
อธิบาย ถึงประวัติศาสตร์คนจีนแต้จิ๋ว ย้ายถิ่นฐานมาสู่ประเทศไทย จนมาถึงจังหวัดลำปาง จากแม่น้ำหาญเจียงประเทศจีน ผ่านมาแม่น้ำเจ้าพระยา จนมาถึงแม่น้ำวัง
ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจ­จุบัน โดยสมาคมเตี้ยอันจังหวัดลำปาง
ลงโดย พ.ต.นพ.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์

หวังว่าวีดีโอนี้ อาจเป็นประโยชน์ต่อไป ตามเจตนารมณ์คุณพ่อสุรชัยครับ

11 เคล็ดลับในการดูแลรักษาดวงตา ในชีวิตประจำวันของทุกท่าน

ที่มา นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก ประธานคณะอนุกรรมการข่าวสารสัมพันธ์เพื่อประชาชน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

11 เคล็ดลับในการดูแลรักษาดวงตา
ในชีวิตประจำวันของทุกท่าน คนปฏิเสธไม่ได้ว่า การมองเห็นเป็นประสาทสัมผัสที่เราใช้มากที่สุด เหมือนหลายๆ อย่างในชีวิตเราที่มีความเสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดวงตาของเราก็มีความเสื่อม และก็ต้องมีการดูแล ป้องกัน ระวังภัย เพื่อให้ดวงตาของเรามองเห็นสวยสดใสไปนานเท่านาน ดั่งคำโบราณที่ว่า “Prevention is better than cure” หรือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคย่อมดีกว่า การมานั่งรักษาเมื่อเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อน

จากประสบการณ์การเรียน ทำงานดูแลผู้ป่วยโรคตา และสอนทางจักษุวิทยา มาหลายปี พบเห็นความเจ็บป่วยทางตามากมาย ซึ่งบ่อยครั้งอาจดูแลป้องกัน ไม่ให้เกิด หรือป้องกันไม่ให้เป็นรุนแรงได้ จนบางครั้งก็รู้สึกเสียดายแทนคนไข้ ถ้าเขาดูแลป้องกันได้ดีกว่านี้ อาจจะไม่ต้องลำบากเจ็บป่วยแบบนี้ ผมเลยขอสรุปเป็นเคล็ดลับจากประสบการณ์และความรู้มาฝากทุกท่านได้ดังนี้ครับ

1.ปกป้องดวงตาจากแสงแดด แสงจากแดดโดยเฉพาะบ้านเรานับว่าแรงมากๆ แต่เราท่านๆเติบโตแบบนี้มา บางท่านก็จะชิน ออกกลางแจ้งสู้แดดมาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเกิดความเสื่อมและโรคต่างๆ ตามมา

รังสีจากแสงแดดโดยเฉพาะแสง ultraviolet (UV) ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของตาได้มาก ในระยะสั้นอาจทำให้เจ็บแสบเคือง ตาแห้ง หรือแม้กระทั่งกระจกตาอักเสบฉับพลันได้ ส่วนระยะยาวทำให้เป็นโรคต้อลม ต้อเนื้อ รวมทั้งอาจจะทำให้ต้อกระจกมาเร็วกว่าวัย หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่องจอประสาทตาเสื่อมได้

ถ้าเทียบกับแสงจากคอมพิวเตอร์ หรือจากมือถือ กับแสงแดดก็ถือว่าน้อยมากๆ อย่างเทียบกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะกลัว ให้กลัวแสงแดดดีกว่าครับ

แนะนำให้ใส่แว่นกันแดดที่ป้องกันดวงตาจากแสง UV ได้ 100% เวลาออกกลางแจ้ง อาจจะให้เขาวัดให้ดูก่อนซื้อ หรือดูจากฉลากที่เชื่อถือได้ กรอบกว้าง และใส่สบาย กันลมได้ด้วยจะยิ่งปกป้องได้ดี แต่ถ้าออกกลางแจ้งมากๆ แนะนำ
ใส่หมวกที่มีปีกกว้างก็จะเสริมป้องกันได้ดียิ่งขึ้น

2.ใส่แว่นกันอุบัติเหตุถ้าจำเป็นต้องทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อดวงตา เพราะกว่า 90% ของอุบัติเหตุทางตา สามารถป้องกันได้เพียงแค่ใส่แว่นป้องกัน แว่นที่ดีจะกว้างกรอบและเลนส์แข็งแรง (อย่างเช่น polycarbonate lens) ควรจะมีไว้อย่างน้อยบ้านละ 1 อัน ไว้ใส่ในกรณีที่ต้องทำกิจกรรมที่เสี่ยง ไม่ว่าจะทำงานซ่อมแซม ก่อสร้าง เช่น ตอกตะปู เจียรเหล็ก ตัดไม้ตัดเหล็ก หรือทำงานทางเกษตรกรรม ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำนา ทำสวน หรือทำงานในบ้าน เช่น ล้างห้องน้ำ หรือที่ต้องใช้น้ำยาเคมีต่างๆ การซ่อมแซมของที่บ้าน หรือการเล่นกีฬา ที่มีลูกวิ่งเร็วไปมา เช่น ยิงปืน แบดมินตัน สควอช เป็นต้น ที่ยกตัวอย่างมาคือหมอพบเจอคนไข้ที่สูญเสียการมองเห็นจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาแล้วทั้งนั้น บางครั้งจักษุแพทย์ก็ช่วยได้มาก แต่บางครั้งก็อาจบาดเจ็บรุนแรงเกินกว่าที่ทำให้มองเห็นกลับมาดีได้เหมือนเดิม

3.ตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ หรือบุคลากรทางจักษุวิทยาเป็นระยะ ตั้งแต่เด็กควรต้องตรวจเช็คดูการมองเห็น ตาเหล่ แสงสะท้อนจากจอตา (red reflex) ในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ก็ควรตรวจเพื่อดูเรื่องสายตาสั้นยาวเอียงด้วย โรคตาในเด็กหลายๆ อย่างอาจจะซ่อนอยู่ อย่างเช่นสายตาผิดปกติมากๆ 1 ข้าง ถ้าไม่ตรวจทีละข้างอาจจะไม่รู้เลย หรือรู้อีกทีเมื่อโตแล้ว พอมีตาขี้เกียจก็รักษากลับมาไม่ได้ เพราะตาขี้เกียจต้องรักษาตั้งแต่อายุน้อยจึงจะได้ผลดี

อายุเกิน 40 ปีก็ควรจะตรวจตาอย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ เพราะโรคตาหลายๆ อย่าง เช่น ต้อหิน ระยะแรกจะไม่มีอาการอะไรเลย ถ้าไม่ตรวจก็ไม่ทราบถ้าถึงระยะที่มีอาการก็มักจะเป็นระยะหลังที่เส้นประสาทเสียไปมาก เอากลับคืนมาไม่ได้ หมอก็ได้แต่คุมเส้นประสาทที่เหลือ ให้อยู่กับคนไข้นานที่สุด

คนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตา อย่างเช่นคนที่มีโรคตาต่างๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะต้อหิน หรือมีโรคประจำตัว กินยาประจำที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตาก็อาจจะต้องตรวจตาเช็คเป็นระยะบ่อยกว่านั้น หรือตามความเหมาะสม

4.ควบคุมโรคประจำตัวให้ดี โดยเฉพาะเบาหวาน ดวงตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่อาศัยในร่างกาย เหมือนจังหวัดหนึ่งในประเทศ หลายๆ โรคอาจทำให้เกิดปัญหาได้หลายระบบ อย่างเช่น เบาหวาน ถ้าคุมไม่ดีก็เหมือนมีน้ำเชื่อมไหลอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลา ทำให้เส้นเลือดเสื่อมได้เร็วทั่วๆ ร่างกาย ที่ตาก็อาจมีเส้นเลือดที่จอประสาทตาผิดปกติ รั่วซึม หรือมีการกระตุ้นเส้นเลือดใหม่ เลือดออกในตา หรือจอประสาทตาหลุดลอกได้ ถ้าเป็นเบาหวาน ควรตรวจขยายม่านตาดูจอประสาทตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน

5.อย่าขยี้ตา อย่านวดตา ดวงตาเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน แต่ก็บอบบางและอ่อนโยน ถ้าอยากให้เขาทำงานดีๆ นานๆ ก็ไม่ควรรุนแรงกับเขา

ถ้าคันตาขยี้ตาบ่อยๆ ระยะยาวอาจจะทำให้กระจกตาอ่อนแอโป่งพองได้ ถ้าคันตาแนะนำให้ประคบเย็นจะดีกว่า หรือถ้าคันบ่อยๆแนะนำปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ส่วนการนวดตาอาจทำให้ความดันในตาสูงขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นต้อหิน อาจทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดจอตา อาจทำให้โรคจุดรับภาพเสื่อมแย่ลงได้จากการมีเลือดออกในชั้นจอตา การนวดตามิได้ช่วยให้ภาวะสายตาสั้นดีขึ้น นอกจากนั้นการนวดตาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างอื่นๆ ภายในลูกตาได้ ไม่แนะนำให้ทำอย่างยิ่งครับ

6.รับประทานอาหารให้ครบหมู่ กินผักผลไม้ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเสริม หรือยาบำรุงเสริม ยาบำรุงต่างๆ ที่โฆษณากันอย่างโจ่งครึ่มทั้งหลายนั้นต่างไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ว่าคนที่กินหรือดื่มอาหารเสริมนั้นๆ ลดการเกิดโรคได้ เมื่อเทียบกับคนที่ไม่กิน นอกจากนั้นคนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ขาดอาหารแล้ว(สมัยนี้ส่วนใหญ่อาจจะอาหารเกินมากกว่า) การไปซื้อยาบำรุงแพงๆ มากิน นอกจากตาจะไม่ดีขึ้นแล้ว คุณท่านๆ ก็จะจนลงด้วย

โรคที่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนมีเพียงโรคเดียวคือโรคจุดรับภาพเสื่อมจากอายุแบบแห้งบางลักษณะเท่านั้นที่อาจจะได้ประโยชน์ นอกจากนั้นข้อมูลยังไม่ชัดเจน

7.หมั่นสังเกตการมองเห็นของตัวเองทีละข้าง คนไข้หลายๆ คนไม่เคยหลับตา หรือปิดตาดูทีละข้าง บางครั้งก็จะไม่ทราบเลยว่าดวงตาเราผิดปกติไปแล้วข้างหนึ่ง เพราะเขาก็จะช่วยกันทำงานอยู่ ถ้เราช่างสังเกตดีๆอาจมาตรวจรักษาได้แต่ระยะเริ่มต้นของโรค ซึ่งก็มักจะดูแลรักษาได้ง่าย และผลดีกว่า อาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็น มัวเป็นส่วนๆ (ตรงกลาง หรือด้านข้าง) หรือหมอกฝ้าไปทั่ว อ่านหนังสือไม่ชัดทั้งที่ใส่แว่นเหมาะสมแล้ว ภาพบิดเบี้ยว มีจุดดำๆ ลอยไป-มา หรือแสงแวบเหมือนฟ้าแลบ ภาพซ้อน เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจบอกว่าเรามีปัญหาทางตาแล้วควรรีบไปตรวจรักษา

8.ใข้ยาหยอดตาอย่างเหมาะสม ไม่พร่ำเพรื่อ ไม่น้อยไป ไม่มากไปโรคตาบางอย่าง เช่น ต้อหิน อาจต้องหยอดยาเพื่อคุมความดันตาตลอด ก็ต้องมีวินัยหยอดสม่ำเสมอ สะอาด ถูกวิธี และมีวินัย ยาหยอดตาที่ซื้อใช้เองได้คือกลุ่มน้ำตาเทียม นอกจากนั้นยากลุ่มอื่นๆ ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ยาหลายๆ อย่าง เช่น ยาหยอดตากลุ่มสเตอรอยด์ ถ้าซื้อหยอดเองอาจทำให้โรคติดเชื้อที่ตากำเริบ หรือในระยะยาวทำให้ความดันตาสูง เป็นต้อหิน และอาจสูญเสียการมองเห็นได้ ถ้าไม่ได้รับการตรวจติดตามที่เหมาะสมโดยแพทย์

9.มือไม่สะอาดอย่ามาจับตา การติดเชื้อหลายๆ อย่างที่ตา อาจจะมาจากมือเรา เพราะวันๆ หนึ่งเราจับอะไรเยอะแยะที่อาจจะมีเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเงินที่จับประตู เสารถไฟฟ้า ราวบันได พอเชื้อโรคติดมือมาเราเอามาป้าย มาขี้ตาก็อาจทำให้ติดเชื้อเป็นตาแดงได้ง่าย ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนจับตา

10.ถ้าจำเป็นต้องใส่คอนแทคท์เลนส์ ต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีสม่ำเสมอ ไม่ใส่นอน การใส่นอนจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อที่กระจกตาอย่างมาก ไม่ใส่ว่ายน้ำ ไม่ใส่อาบน้ำ เลนส์ห้ามมีขั้นตอนใดที่สัมผัสกับน้ำประปา ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งก่อนสัมผัสเลนส์ทุกครั้ง “ถู” และ “ล้าง” เลนส์ก่อนนำไปแช่ฆ่าเชื้อเสมอ ถ้าเราดูแลไม่ดีกระจกตาติดเชื้อจะมีจุดขาวๆ ขึ้นที่ตาปวดแดงเคืองมาก ถึงรักษาหายดีก็จะมีแผลเป็นที่กระจกตา ถ้าอยู่ตรงกลางก็จะรบกวนการมองเห็นอย่างถาวรได้

11.ดูแลก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ฝากครรภ์ให้ดี เช็คภูมิ หรือฉีดวัคซีนป้องกันหัดก่อนตั้งครรภ์ ดูแลสุขภาพ ฝากท้องให้ดี พยายามลดความเสี่ยงที่จะทำให้คลอดก่อนกำหนด เนื่องจากการเป็นหัดเยอรมันในช่วงท้อง อาจทำให้เด็กมีความพิการได้หลายอย่างรวมทั้งทางตา และเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจอประสาทตายังไม่พัฒนาเต็มที่ ก็จะมีโรคตา retinopathy of prematurity ได้

คำแนะนำดังกล่าวคงจะไม่สามารถป้องกันโรคตาได้ทั้งหมด แต่ก็หวังว่าอาจจะลดความรุนแรง หรือตรวจรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทุกท่านจะได้มีดวงตาที่สวยสดใส ดูโลกสวยๆ และคนที่คุณรักได้นานเท่านานครับ


นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก ประธานคณะอนุกรรมการข่าวสารสัมพันธ์เพื่อประชาชน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านสติขอนแก่น 7 ต.ค. 2557

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านสติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 ต.ค. 2557 ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่ dhamma.com (http://www.dhamma.com)พ่อครู รักษาตาด้วยวิธีนวดตา

ที่มา ธรรมดีดี แล้วจะดี
สกู๊ป โพธิรักษ์ โพธิกิจ ตอน รักษาตาด้วยวิธีนวดตา
ได้ประโยชน์มาก�เยี่ยมมาก เรื่องสำคัญ ของ ดวงตา ที่ไม่ต้อง ใช้ยา ที่ฝรั่งยัง ไม่เคยแนะนำ แต่ นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย จักษุแพทย์ รพ.เอกชัย  จ.สมุทรสาคร  หมอไทย พบและ แนะนำ ทำได้ ด้วยตัวเอง ฟรี!! ประโยชน์ สูงมา
วิธีรักษาดวงตา แบบง่ายๆ แน่ได้  ท่านหมอรับประกันตาจะอยู่ได้ 100 ปี   ยอดเยี่ยม และดีจริงๆ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 58

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 58

Link
580103 สวนสันติธรรม ๕๘ 3 ม.ค. 58

ฟ้าสางระหว่าง๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์

ที่มา Buddhadharm
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาควิสาขบูชา
หัวข้อเรื่อง ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่พวกเราร่วมกันมีสวนโมกข์
เรื่อง เล่าเกี่ยวกับความเป็นไปในสวนโมกข์ ระหว่าง ๕๐ ปี ตั้งแต่ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม บรรยายทุกวันเสาร์ ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๖
ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑.
สวนโมกขพลาราม ๒ เมษายน ๒๕๒๖

" น้ำส้มสายชู "

ที่มา " น้ำส้มสายชู "

" น้ำส้มสายชู " เพียงขวดเดียวในครัวของบ้านคุณน่ะ ทำอะไรได้บ้าง
....................{ รู้แล้วไม่ต้องอึ้งนะ แต่ให้บอกต่อๆกันไป }......................

1. ยามไปเที่ยวทะเล เจอแมงกะพรุนไฟเข้า ราดน้ำส้มตรงบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนทันที จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้ทันใจ

2. ผิวที่เจอแดดจัดๆจนเป็นรอยเกรียมลูบด้วยน้ำส้มสายชู ผิวที่ไหม้จะไม่พองให้ปวดแสบ

3. ใช้น้ำส้มสายชูดองเปรี้ยวผักต่างๆ เช่น ต้นหอม ผักเสี้ยน กระเทียม ขิง จะถนอมอาหาร

4. รองเท้าหนัง รองเท้ายาง หรือสารสังเคราะห์ใดๆ ก็ตาม หากเปื้อนน้ำมันให้เช็ดด้วยน้ำส้มสายชูแล้วจะหมดรอย

5. กระจกบานเกล็ดสกปรก ล้างด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำสะอาดรับรองเงางาม สะอาด ใส

6. หม้ออะลูมิเนียมเป็นคราบดำ น้ำส้มสายชูละลายขี้เถ้าใต้เตาถ่าน ขัดถูสะอาดเอี่ยม

7. ภาชนะทองแดง ทองเหลือง ขัดด้วยน้ำส้มผสมเกลือในอัตราส่วนเท่ากัน ใช้ผ้านุ่มจุ่ม
พอหมาดเช็ดถูจะแวววาวขึ้น

8. ของใช้พลาสติก ตลอดจนภาชนะอื่นๆในครัวเปื้อนไขมันมากจนเป็นรอยดำ ให้แช่ในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชู รอยเปื้อนจะหายไปพร้อมกับกลิ่นอาหาร

9. ปัญหาของเตาอบ ถาดอบ เครื่องครัวแสตนเลสและพื้นครัว เป็นคราบสกปรกล้างยาก ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดถู คราบฝังแน่นกับเศษอาหารตามพื้นจะหลุดง่าย ไม่เปลืองแรงขัด

10. เฟอร์นิจอร์ ฝาผนังบ้านด่างดำ มีคราบนิ้วมือของสมาชิกตัวเล็ก ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำส้มสายชูร้อนๆ เช็ดปุ๊ปหายปั๊ป

11. อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ราวโครเมียมสกปรก เป็นสนิม น้ำส้มสายชูกับน้ำสบู่ เช็ดถู ทุกอย่างเงางามสะอาดตา

12. รอยเปื้อนเสื้อผ้าบริเวณรักแร้ที่เป็นคราบเหลือง ใช้น้ำส้มสายชูทาตรงรอยเปื้อนให้ชุ่ม หากได้แช่เสื้อผ้าในน้ำส้มสายชูสักครู่ก่อนซักตามปกติ กลิ่นเปรี้ยวและเหม็นอับจากเหงื่อจะหายไปพร้อมรอยเปื้อน

13. กลิ่นอาหาร กลิ่นผลไม้แรงๆอย่างทุเรียนที่ติดตามภาชนะพลาสติกนั้น ให้เช็ดด้วยน้ำส้มสายชูตามด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง

14. ท่อระบายน้ำภายในอาคารบ้านเรือนที่มักสกปรกเร็ว ตามด้วยกลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนความสุข ให้เทผงฟูลงท่อน้ำร่องไปก่อน 1 กำมือ สักครู่ตามด้วยน้ำส้มสายชูอีก 1 ถ้วย ทิ้งไว้สักพัก ลองเปิดน้ำระบายดูอีกที

15. เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อวัว เนื้อควาย ถ้าแช่น้ำเกลือผสมน้ำส้มสายชูก่อนเก็บเข้าตู้เย็น กลิ่นคาวจะไม่ออกมารบกวนอาหารอื่นๆด้วย

16. ฝักบัวในห้องน้ำเกิดอุดตันใช้ไม่สะดวก น้ำที่ไหลกะปริดกะปรอย ลองถอดชิ้นส่วนออกมาแช่น้ำส้มสายชูปัดเศษฝุ่นด้วยแปรง แทงตามรูด้วยเข็มหมุด ล้างให้สะอาดประกอบเข้าที่เดิม คราวนี้ฝักบัวไหลฉลุยแน่นอน

17. ขวด แจกัน คนโทที่ปากแคบคอดเล็ก ทำความสะอาดยาก กรอกน้ำส้มสายชู ผสมเปลือกไข่ทุบพอละเอียด แช่ไว้ แล้วเขย่าๆ เศษคราบสกปรกจะหลุดโดยง่าย

18. หม้อและกาต้มน้ำชากาแฟทั้งหลาย ใช้ไปนานๆ มักมีตะกรันหินปูนจับหนา ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำอย่างละถ้วย เทลงในภาชนะ ต้มให้เดือด แล้วทิ้งให้เย็นค้างๆไว้ 1 คืน ตะกรันจะหลุดเป็นกระบิทีเดียว

19. สุภาพสตรีที่ต้องการม้วนผม เซ็ทผมให้อยู่ตัว หรือหยิกทนนาน โกรกผมด้วยน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อสระและเซ็ทตามปกติ ผมจะหยิกเป็นลอนสลวย ทนนานสะใจหลายวัน

20. ไข่สดและใหม่มากเกินไป เวลาทำไข่ต้มมักมีปัญหาปอกเปลือกยาก ไข่เป็นรอยขรุขระ ไม่น่ารับประทาน ลองเติมน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนชาลงในน้ำต้มไข่ ไข่ขาวจะไม่ติดเปลือก ปอกง่ายขึ้นกว่าเดิม

21. ต้มแปรงสีฟันขนแข็งๆ ในน้ำส้มสายชู ขนจะนุ่มไม่ทิ่มเหงือกให้เจ็บปากอีก

22. ปัญหาหินปูนจับตามเครื่องซักผ้า เครื่องล้างชาม แก้ด้วยน้ำส้มสายชู 1 ถ้วย เทใส่เครื่องพร้อมปิดฝา เปิดเครื่องให้ทำงานตามปกติจะเห็นเครื่องสะอาดทันตา
หรือ วิธีรักษาเครื่องซักผ้า ให้ใช้น้ำอุ่นพอประมาณ ผสมน้ำสมสายชูสักครึ่งลิตรใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า เปิดสวิตซ์ทำงานปกติ น้ำส้มสายชูจะช่วยไล่คราบฝุ่นออกจากตัวเครื่อง และป้องกันการอุดตันได้ด้วย

23. อยากรับประทานผัดไทย หอยทอด ขนมจีน กับถั่วงอก อวบอ้วน ขาว กรอบละก็แช่ถั่วงอกลงในน้ำผสมน้ำส้มสายชูไว้สักครู่

24. ดอกกุหลาบช่อใหญ่ อยากให้สดอยู่นานๆ น้ำส้มสายชู 1 ถ้วย น้ำตาลทราย 5 กรัม ผสมน้ำสะอาด 5 ถ้วย ให้ฉีดพ่นกุหลาบทั้งช่อ

25. แก้ปัญหาก้นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ไปนานๆ เกิดคราบดำผสมคราบไคลน้ำข้าวจับหนาเตอะ อย่าใช้ฝอยขัดหม้อขัด ให้ใช้น้ำส้มสายชูครึ่งส่วนผสมน้ำ 1 ส่วน เติมลงหม้อ เสียบปลั๊ก รอจนเดือดปุดๆ จึงถอดปลั๊ก เทน้ำทิ้ง ล้างด้วยฟองน้ำจะออกง่าย

26. หยดน้ำส้มสายชูลงบนแว่นตา เช็ดด้วยผ้านุ่ม รอยขีดข่วนจะหายไป พร้อมคราบเหงื่อไคล

27. เสื้อผ้าสีขาวสะอาด เมื่อใช้ไปนานๆ มักกลายเป็นสีขาวขุ่น เพียงผสมน้ำส้มสายชูขณะซัก จะทำให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งขึ้น

28. ลองใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำสะอาดชำระล้างผมในน้ำครั้งสุดท้าย จะพบว่าช่วยล้างแชมพูได้สะอาดหมดจด เส้นผมเป็นเงางาม มีน้ำหนัก ปราศจากรังแคด้วย

29. แก้ปัญหาสีน้ำแห้งแข็ง ใช้น้ำส้มสายชูผสมทิ้งเอาไว้
สีน้ำที่แห้งแข็งก็จะอ่อนเหลว นำมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง

30. แก้ปัญหากะทะใหม่ ที่มักประสบปัญหาทอดอาหารแล้วติดกะทะ ก่อนนำกะทะมาใช้ให้เทน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเท่าๆ กันลงในกะทะและนำไปตั้งไฟรอจนเดือด แล้วเทน้ำส้มสายชูทิ้ง ใช้น้ำสะอาดล้างอีกที จากนั้นก็ใช้งานตามปกติ

31. ย่างปลาไม่ให้ติดตะแกรง นำน้ำส้มสายชูมาทาให้ทั่วตะแกรงก่อนย่างปลา เวลาปลาสุกจะไม่ติด และทำความสะอาดตะแกรงง่าย

32. ขจัดคาวปลาหมึก ใช้น้ำส้มสายชูแกว่งกับน้ำ นำปลาหมึกมาแช่ไว้ 5-10 นาที กลิ่นคาวปลาหมึกจะหมดไป

33. ก่อนจะลอกหนังปลาหมึกให้แช่ปลาหมึกในน้ำส้มสายชูสักครู่ จะลอกหนังง่ายขึ้น

34. ป้องกันไม่ให้หัวปลีดำ ต้องแช่หัวปลีลงในน้ำส้มสายชูทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง

35. หุงข้าวสวยให้เป็นปุย ใส่น้ำมะนาว หรือ น้ำส้มสายชู ลงในหม้อข้าวขณะหุง เมื่อข้าวสุกจะไม่เหนียวติดกัน

36. ทอดอาหารไม่ให้อมน้ำมัน เติมน้ำส้มสายชูลงไปในน้ำมันเล็กน้อย

37. ขจัดรอยจีบกระโปรง ใช้ฟองน้ำชุบน้ำส้มสายชู ทาตรงรอยจีบให้ทั่ว แล้วใช้ผ้าบางๆ ทาบรีดด้วยเตารีดอุ่นๆ รอยจีบกระโปรงหรือรอยเลาะตรงขากางเกงจะเรียบหายไปตามต้องการ

38. วิธีกำจัดมดในครัว ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดตรงทางเดินมด มดจะไม่เดินมาบริเวณที่เราเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูไว้

39. ลวกลูกชิ้นปลาที่เก่าและเหม็นคาวให้อร่อย ลูกชิ้นปลาที่แช่ตู้เย็นไว้นานๆแล้วมีกลิ่นเหม็นคาว ให้ล้างด้วยน้ำผสมกับน้ำส้มสายชู จากนั้นจึงลวกลูกชิ้น แล้วค่อยนำไปประกอบอาหาร

40. รอยเปื้อนกาวบนเสื้อผ้า ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อน นำมาแช่ในน้ำเย็น แล้วซักตามปกติ

41. ใช้น้ำส้มสายชูผสมต้นโทงเทงสด หรือผักคราดหัวแหวนสดๆ คั้นเอาน้ำชุบสำลีอมไว้ข้างแก้ม ค่อยๆกลืนทีละนิด แก้ฝีในคอ หรือต่อมทอนซิลอักเสบได้ชะงักนักแล
42. แช่ผักชีสักก้านในน้ำส้มสายชู ดูว่าใบยังคงเขียวไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เพื่อทดสอบว่าเป็นน้ำส้มสายชูแท้
           @@@@@@@

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=684959911581711&id=100002031261651&set=a.115960275148347.20806.100002031261651