แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระพยอม กัลยาโณ หน้าที่ของมนุษย์

ที่มา A-Aom Narathipพระพยอม กัลยาโณ หน้าที่ของมนุษย์

ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
6 มกราคม 2522

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี วันที่ 11 มี.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วิปัสสนาระบบลัดสั้น

ที่มา Buddhadharm
「核子時代的止觀禪修法門」
內觀捷徑 (第一部) : 佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

เพ่ง Smart Phone ก่อนนอนส่งผลให้หลับยาก

ที่มา Voice TV21

 

การจ้องมองแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก่อนนอน ส่งผลให้นอนหลับช้ากว่าปกติ เนื่องจากแสงสีฟ้า ทำให้ร่างกายเข้าใจว่า เป็นตอนกลางวัน และยังไประงับการผลิตสารเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับด้วย
มีผลวิจัย พบว่า การเปิดหน้าจอ Smart Device ขึ้นมาอ่าน ในช่วงเวลาที่ควรจะเป็น sleep cycle หรือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องนอนหลับ อาจก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพได้
ทดสอบจาก กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร 12 คน จาก Harvard Medical School ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์  โดยกำหนดให้ทุกคน เข้านอนเวลา 4 ทุ่มตรง และต้องอ่านหนังสือก่อนนอน
แบ่งเป็นอ่านจาก iPad ห้าวัน และอ่านจากหนังสือที่เป็นรูปเล่ม อีกห้าวัน พบว่า ช่วงที่อ่านจาก iPad นั้น ผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะนอนหลับช้าลงกว่าปกติราว 10 นาที และยังลดเวลาการนอนในช่วง REM หรือ Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายหลับ แต่สมองยังคงทำงานอยู่  หรือช่วงที่สมองกำลังจัดระเบียบข้อมูล ราว 10 นาที
ขณะเดียวกัน ผลเลือดชี้ว่า ฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับ ลดลง เป็นผลให้รอบการนอนหลับ ช้ากว่าปกติไปครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง
ทั้งหมด เป็นผลมาจากแสงสีฟ้า จากหน้าจอ Smart Device ที่เป็นแสงที่เลียนแบบแสงของดวงอาทิตย์ ทำให้สมองเข้าใจว่า ยังเป็นตอนกลางวัน  และแสงสีฟ้านี้ ยังไประงับการผลิตสารเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับ
ดังนั้น หากต้องการพักผ่อนให้เพียงพอ ก็ไม่ควรหยิบ Smart Device ขึ้นมาอ่านก่อนนอน เป็นการดีที่สุด

 เพ่ง Smart Phone ก่อนนอนส่งผลให้หลับยาก

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

คลิปเสียงสัมภาษณ์คุณดังตฤณหัวข้อ "กู้ศรัทธาคืนมาให้ทัน" (คลื่น FM ๑๐๑)

ที่มา Dungtrin Answer
ประเด็นทางออกวิกฤตพุทธศาสนาไทย

หรืออ่านไฟล์ถอดเสียงที่ http://bit.ly/1NJhSIk

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 57

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 57


Link
571012 สวนสันติธรรม ๕๗ 12 ต.ค. 57
Link

วิถีแห่งความสุข ตอนที่ 2 : หนทางแห่งการดับทุกข์ มรรคทั้ง 8 องค์ (แอนิเมชั่น)

ที่มา Dhamma
เนื้อเรื่องจากหนังสือ วิถีแห่งความสุขแต่งโดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
เสียงบรรยายโดยคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ aston27
ตามแนวทางของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร (ธรรมะกลางเมือง 3) วันที่ 8 มี.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร (ธรรมะกลางเมือง 3) วันที่ 8 มี.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ประมวลภาพ น้ำท่วมหนักทั่วกรุงเทพ มาดูกันว่าจะหนักแค่ไหน

ที่มา hot.ohozaa


ประมวลภาพ น้ำท่วมหนักทั่วกรุงเ
น้ำท่วม ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (โรบินสันสุขุมวิท) ภาพโดยคุณ @Nipaporn Chuaphanthong
คลิปแบบเต็มๆ
รัชดาซอย3 งานนี้อย่าว่านะถ้าโบกแล้วไม่รับ
หมู่บ้านสัมมากร รามคำแหง
RT@GossipGun: City Life ย่านอโศกครัช
RT @zozecial:หน้า มศว ประสานมิตรครับ
เวลา 15.22น. "ซอยอสมท. ถ.พระราม 9" เปลี่ยนเป็นเรือได้ แจ่มเลย
ภาพจาก เรารักด่านตรวจ
เวลา 15.17น. เตรียมรองเท้าแตะให้พร้อม! 
ถ.อโศกมนตรี ตั้งแต่ มศว ประสานมิตร > เทอมินอล 21 ระดับน้ำครึ่งแข้ง วิ่งผ่านลำบากมาก 
error FERN not found @FTroble
พชรปพน พุ่มประพันธ์
13.37 ที่นี่ สยามสแควร์ หลังจากฝนตกติดต่อกันกว่าครึ่งชั่วโมง ทำให้น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน
 Club Za ชอย.นานา คัฟ
หนูหนีมาเป็นกองทัพรูปจาก โหดสัส V2
ที่มา ไทยรัฐ
ภาพนี้ถ่ายบนทางด่วน ย้ำ...'บนทางด่วน' 
#ฝนตกหนักมาก 
 
‪#‎motorway_th‬: 16.15น. ทล.7 กม.103 มุ่งหน้ากรุงเทพ และมุ่งหน้าชลบุรีมีน้ำท่วมขัง
RT@Hi_drangea: 17.00 น. น้ำท่วมขังก่อนถึงแบงค์ชาติเส้นบรมราชชนนี รถติดสะสมถึงสถานีกระจายสินค้า สาย5

ไม่มีคำบรรยาย  ดูเอาเอง
ภาพจากคุณ Thanawat Kris Harinvorarob
เวนิสตะวันออก ไหมล่ะมึง อสมท
@Sapatvthaione: สภาพร้านอาหาร ‪#‎พัทยา‬ กลางสาย 3 และถนนพัทยากลางสาย 3
อุโมงค์ยักษ์ ไหมล่ะ
คลายเครียด! สีสัน"ชาวเน็ต"เปลี่ยนภาพน้ำท่วมกรุงฯ ให้ฮากระจาย ทายสิใครถูกล้อมั่ง?
ที่มา มติชน


จะรวยหรือจนก็ท่วมเท่ากัน
ถุงดำขาดตลาด แฟชั่นวีครี่มากๆ
@sataporn_pptv: อีกหนึ่งแฟชั่นชาวอโศกวันนี้ .. น้ำสูง ถุงพลาสติกไม่ไหว ขอถุงดำ.. ‪#‎ฝนถล่มกรุง‬ ‪#‎PPTVHD‬
ฝนเทลงมาอีกพี่พร้อมแล้ว
ที่พัทยาครับ
@Atiphat Wadchang‎
ฝนถล่มเชียงใหม่ ซัดบ้านทรงไทยพังทั้งหลัง ทหารลงพื้นที่ช่วย @ไทยรัฐ
สภาพห้องน้ำในชั้นจอดรถชั้นใต้ดิน มศว #อุโมงค์ยักษ์ #ผู้ว่าฯหายไปไหน
@ชื่อจริง นามสกุลจริง
ปลัด กทม.ยอมรับไม่ได้พร่องน้ำคลองแสนแสบ ทำน้ำท่วมขังแยกอโศก
ฝนกระหน่ำกรุง! กันสาดตึกร้าง ย่านสี่พระยา พังทับแท็กซี่เสียหาย @ไทยรัฐ

พัทยาก็หนักมาก ฝนถล่มน้ำท่วมมิดหลังคารถยนต์-จราจรติดหนึบ 
และแล้ว เงือกก็มีที่ Shopping ขอบคุณ Tops สุขุมวิท - @DigiThun
กรี๊ดแตก!!ฝนตกท่วมกรุงฯ "หนู" แห่พาเหรดโผล่ทักทายชาวเมือง @tnews
ข้อมูลจาก: