แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ความลับจากหมอที่ไม่เคยบอกใคร ปวดตามัว ปวดศีรษะไมเกรน แชร์เป็นวิทยาทานได้ บุญมาก

ที่มา Farm Clip

 ปวดตามัว ปวดศีรษะไมเกรน แชร์เป็นวิทยาทานได้ บุญมาก

โพสต์ by Farm Clip.

อานาปานสติที่เป็นไปเพื่อบรมธรรม

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
10 พฤกษาคม ๒๕๑๒

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๓.

ที่มา Buddhadharmการปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๓.

เนื้อหาคำบรรยาย:

-ทำวิปัสสนาเพื่อหมดตน.
-แม้เปลี่ยนอิริยาบถ ก็มีสติกำหนด.
-การเดินนอกระบบกรรมฐาน.
-ผลของการเดินอย่างมีสุข.

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharm
การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๒.

เนื้อหาคำบรรยาย:
-การฝึกอิริยาบถเดินตอนวิปัสสนา.
-กำหนดนามรูปหรือเบญจขันธ์.
-กำหนดการเกิดดับ.
-กำหนดอนิจจัง.
-กำหนดอนัตตา.
-กำหนดความจางคลาย.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

การฝึกจิตเพื่อบรมธรรม

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
การฝึกจิตเพื่อบรมธรรม
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
7 พฤกษาคม ๒๕๑๒

ผลของความเคียดแค้นคือใจที่ดำ

ที่มา ดังตฤณ DUNGTRIN

ความโกรธมีโทษทุกระดับ
สถานเบาคือเผาใจให้เป็นทุกข์
สถานกลางอาจผลักดันให้สังหารผู้อื่น
สถานหนักก็ถึงขั้นฆ่าได้ไม่เว้นแม้แต่ตนเอง !
ไฟโกรธ..คือบทลงโทษขั้นต้นของการขาดสติ
ไฟแค้น..เป็นบทลงโทษขั้นกลาง
ไฟนรก..เป็นบทลงโทษขั้นสุดท้าย
และสิ่งที่จะถูกเผาผลาญก็ไม่ใช่อะไรอื่น
คือจิตวิญญาณของคุณเอง !
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ผลของความเคียดแค้นคือใจที่ดำ
และสิ่งเดียว..ที่จะได้รับจากความตายในขณะใจดำ
คือภพที่มืด !
_______________
โดย ‪#‎ดังตฤณ‬ | www.facebook.com/Dungtrin
เรียบเรียงและโพสต์โดย Admin3 : MAWANTHA
(◠‿◠)\(•◡•)/(>‿◠) จัดให้ !

 


วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmการปฏิบัติในอิริยาบถเดิน.
ตอนที่ ๑.

เนื้อหาคำบรรยาย:

-ความมุ่งหมายในการฝึกอิริยาบถเดิน.
-การกำหนดสติในการเดินโดยวิธีสมถะ.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
9 พฤกษาคม ๒๕๑๒

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第十部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น๑๐.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第十部)
內觀捷徑修法的原則
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
ตอนที่ ๑๐.
"หลักการของวิปัสสนาระบบลัดสั้น"­;
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

內觀捷徑 (第九部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๙.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第九部)
斷除禪修當下生起的障礙
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日
วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๙.
"ปัญหาและอุปสรรค ที่ควรรู้"
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
6 พฤกษาคม ๒๕๑๒

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第八部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๘.

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第八部)
[修習「呀」(ya) 的三種意義]
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日


วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๘.
" หนอ !" สามความหมาย
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค(การพัฒนาจิต)

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต)
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
5 พฤกษาคม ๒๕๑๒

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 57

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 57

Link
571012 สวนสันติธรรม ๕๗ 12 ต.ค. 57
Link

內觀捷徑 (第七部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๗.

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第七部)
重點複習
[觀息法的步驟]
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๗.
"ทบทวนวิธีวิปัสสนาฯ"

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

บรมธรรมกับสรณาคมน์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
บรมธรรมกับสรณาคมน์
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
4 พฤกษาคม ๒๕๑๒

內觀捷徑 (第六部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๖.

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第六部)
觀無常 和 觀無我
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日


วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๖.
"กำหนดความเป็น
อนิจจังและอนัตตา"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรมธรรมกับความเป็นไทย

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
บรมธรรมกับความเป็นไทย
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
3 พฤกษาคม ๒๕๑๒

內觀捷徑(第五部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๕

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第五部)
觀生滅
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
ตอนที่ ๕.
"กำหนดเกิดดับ"

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第四部)วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๔

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第四部)
觀五蘊
佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น ตอนที่ ๔."เบญจขันธ์"
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคปลาย)
บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
2 พฤกษาคม ๒๕๑๒

內觀捷徑 (第三部) วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๓.

ที่มา Buddhadharm
內觀捷徑 (第三部)
觀「色」與「心」
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนา ระบบลัดสั้น
ตอนที่ ๓.
"รูปกับนาม"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

內觀捷徑 (第二部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๒.

ที่มา Buddhadharm內觀捷徑 (第二部)
覺知呼吸的出入
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

วิปัสสนาระบบลัดสั้น ตอนที่ ๒.
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
สวนโมกขพลาราม
๒๘ มกราคม ๒๕๒๗

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2557

ที่มา Buddhadharm
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2557
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

內觀捷徑 (第一部):佛使比丘 วิปัสสนาระบบลัดสั้น ๑.

ที่มา Buddhadharm「核子時代的止觀禪修法門」
內觀捷徑 (第一部) : 佛使比丘
核子時代的止觀禪修法門
解脫自在園
1984年1月2日

บรมธรรมกับการสังคมสงเคราะห์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับการสังคมสงเคราะห์
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
29 เมษายน ๒๕๑๒

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 15 ก.พ. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 15 ก.พ. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 57

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 57


ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ตอนที่ ๓.

ที่มา Buddhadharmข้อควรทราบก่อนลงมือปฎิบัติ
ตอนที่ ๓.
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗
เนื้อหาคำบรรยาย:

-จิตตภาวนาเกิดมาจากอะไร ?
-พัฒนาจิตเพื่อประโยชน์อะไร ?
-พัฒนาจิตเพื่อแก้ปัญหานิวรณ์ห้า.
-อานิสงส์ของจิตตภาวนา.
-จิตตภาวนา สำเร็จได้โดยวิธีใด.

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharmข้อควรทราบก่อนลงมือปฎิบัติ ตอนที่ ๒.
เนื้อหาคำบรรยาย:
-จิตตภาวนา คือการพัฒนาสัญชาตญาณ.
-สมาธิเป็นเครื่องมือพัฒนาจิต.
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗

บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
28 เมษายน ๒๕๑๒

ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmข้อควรทราบก่อนลงมือปฎิบัติ
ตอนที่ ๑.

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง, ๑๔ มกราคม ๒๕๒๗

ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา

ที่มา Buddhadharmลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา
ธรรมบรรยายแก่คณะบุคคล
สวนโมกขพลาราม
28 ตุลาคม 2522

บรมธรรมกับการมีอุดมคติ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับการมีอุดมคติ
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
24 เมษายน ๒๕๑๒

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา ตอนที่ ๔.

ที่มา Buddhadharmทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๔.

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :


- ธรรมชาติให้พืชมา, ต้องพัฒนาต่อไป.
-จิตตภาวนาเป็นมรดกของอินเดีย.
-จิตตภาวนานี้ทุกคนต้องทำ.
-รู้จักความหมายของจิตตภาวนาเพื่อพัฒนาถูก
­.

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 1 ก.พ. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 1 ก.พ. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พวกคุณรักกันด้วยใจ

ที่มา ดังตฤณ DUNGTRIN

มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
ทำยังไงถึงรักกันได้ยั่งยืน ?
ทำยังไงถึงสร้างรักแท้มาได้ ?
ทางพุทธศาสนา รักแท้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ
เป็นสิ่งที่ต้องสร้างเอา
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าเทพพรหมประทานมา

พระพุทธเจ้าตรัสว่ารักแท้เกิดขึ้น เพราะคนสองคน..
มี ศรัทธา เสมอกัน
มี ศีล เสมอกัน
มี น้ำใจ เสมอกัน
มี ปัญญา เสมอกัน
ผู้ใดมีคุณสมบัติครบ ๔ ประการ
จะทำให้มีใจที่ดีต่อกัน เล็งแลกันด้วยสายตาเอ็นดู
ไม่มีใจคิดอยากประทุษร้าย
หรือเอาชนะคะคานกันอย่างไร้เหตุผล
แต่ละวันที่อยู่ด้วยกันมีความสุข
...ยิ่งอยู่นานยิ่งสุขมาก !
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
จริงๆ เริ่มวันไหนก็ได้
แต่ก็อาจจะถือโอกาสวันแห่งความรักแบบโลกๆ
๑๔ ก.พ.เป็น ‘วันห้ามใจ’
ไม่ใช่วันปล่อยใจตามกิเลสต่ำๆมืดๆ
เราเอาสิ่งที่สว่างกว่านั้น ใสกว่านั้น
เช่น ‘การไปทำบุญด้วยกัน’
เช่นแต่งงานกันแล้ว ก็อยู่บ้านอยู่ในห้องพระ
สวดมนต์กันยาวๆ นานๆ ๗ จบ
หรือคู่รักที่ยังเรียนอยู่
อาจชวนกันไปปล่อยนก ปล่อยปลา
หรือชวนกันทำอะไรที่เป็นประโยชน์
เช่น เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า เลี้ยงอาหารคนชรา
ทำอะไรก็ได้ให้เป็นบุญกุศล
ให้ใจรู้สึกว่าสว่างด้วยกัน
ซึ่งความสว่างด้วยกันก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
‘เราอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกดีจัง !’
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ความรู้สึก ‘ดีจัง’ สำคัญมาก
เพราะคนสมัยนี้ไม่ได้อยู่ด้วยรู้สึกว่า ‘ดีจัง’
แต่อยู่ด้วยกันแบบคอยแต่ระแวงว่า
จะเลิกกันเมื่อไหร่ ? มีกิ๊กหรือเปล่า ?
กลายเป็นยุคที่ไม่มีใครไว้ใจกัน
อานิสงส์ของการทำบุญร่วมกัน
แม้มองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจตนเอง
_______________
โดย ‪#‎ดังตฤณ‬ | www.facebook.com/Dungtrin
เรียบเรียงและโพสต์โดย Admin3 : MAWANTHA
(◠‿◠)\(•◡•)/(>‿◠) จัดให้ !


ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา ? ตอนที่ ๓.

ที่มา Buddhadharmทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๓.

: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :
- จิตตภาวนาเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณ -
- การพักผ่อนถูกต้อง จะหยุดทั้งกายและจิต -
- ในชีวิตตามธรรมดาก็ต้องใช้สมาธิจิต -

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา? ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharmทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๒.
: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :
-วิธีทำจิตให้เจริญ.
-ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน.
-เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา.

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 ก.พ. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา? ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๑.
: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :
- วิธีทำจิตให้เจริญ -
- ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน -
- เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา -
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรมธรรมกับชาวบ้าน

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับชาวบ้าน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
22 เมษายน ๒๕๑๒

บรมธรรมกับการทำงาน

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับการทำงาน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
21 เมษายน ๒๕๑๒

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ 9 ม.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 ม.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรมธรรมกับเด็กทารก

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับเด็กทารก
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
20 เมษายน ๒๕๑๒

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรมธรรมกับสื่อมวลชน

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
บรมธรรมกับสือมวลชน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
18 เมษายน ๒๕๑๒