แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต;

อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม
๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓

ธรรมะเปลี่ยนชีวิต โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังถึงธร­รมะที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ ( 4.06 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://youtu.be/yniX6DJIl4M

ตอนที่ 63 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 63 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เทพเทวดามีจริง

ที่มา วัลลภ ทำนิล

เทพเทวดามีจริง พระธรรมเทศนาหลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


หลวงปู่ชา ปัจจุบันธรรม

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา ปัจจุบันธรรม พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๔๙.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๔๙.
"อตัมมยตา"
เป็นผลลัพธ์แห่งการ
ละสังโยชน์ ตัวสุดท้าย (อวิชชา)

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การทำบุญให้ได้บุญมากๆ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ถึงวิธีการท­ี่จะทำให้ได้บุญมากๆ ( 7.34 นาที)
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/h3CQDQ80Rg8

ตอนที่ 62 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 62 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตายทุกวัน

ที่มา วัลลภ ทำนิล

ตายทุกวัน พระธรรมเทศนาหลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่หลวงปู่ชา อุบายทำให้ใจสงบ

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา อุบายทำให้ใจสงบ พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๔๘.

ที่มา Buddhadharmบทที่ ๔๘.
"อตัมมยตา"
เป็นสิ่งสำหรับการ
เปลี่ยนนิสัย
ที่ไม่พึงปรารถนา


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต;
ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
๓ มีนาคม ๒๕๓๓

การเจริญปัญญาด้วยการดูจิต โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนการเจริญปัญญา­ด้วยการดูจิต ( 12.17 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558
https://youtu.be/h3CQDQ80Rg8

ตอนที่ 61 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 61 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โลกวิทู รู้แจ้งโลก

ที่มา วัลลภ ทำนิล

โลกวิทู รู้แจ้งโลก พระธรรมเทศนาหลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่