แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีคือคุก 神聖和善是囚牢

ที่มา Buddhadharmคุกแห่งชีวิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดี คือคุก
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ
สวนโมกขพลาราม
กุมภาพันธ์ 2531

《生命之囚》
神聖和善是囚牢
佛使比丘(Buddhadasa Bhikkhu)
解脫自在園
一九八八年二月

คุกแห่งชีวิต 生命之囚

ที่มา Buddhadharm"ตัดอุปาทาน ทำลายคุก"

คุกแห่งชีวิต
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ
สวนโมกขพลาราม
กุมภาพันธ์ 1988 2531

斷除執著 摧毀囚牢
《生命之囚》
佛使比丘(Buddhadasa Bhikkhu)
解脫自在園

一九八八年二月วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ชีวิตคือคุกที่ขังตนเอง 囚牢就是生命本身

ที่มา Buddhadharmคุกแห่งชีวิต
ชีวิต คือคุกที่ขังตนเอง
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ
สวนโมกขพลาราม
กุมภาพันธ์ 2531
《生命之囚》
囚牢就是生命本身
佛使比丘(Buddhadasa Bhikkhu)
解脫自在園
一九八八年二月

พุทธทาส ภิกขุ - ชีวิตคืออะไร

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด อะไรคืออะไร
ชีวิตคืออะไร

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ธรรมบรรยาย " ความจริงของชีวิต" ( 2013)

ที่มา TheWatmaheyong..หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
­..ใช้หลักข้อไหนบ้าง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร รายละเอียดอยู่ในธรรมเทศนาชุดนี้ โดยพระครูเกษมธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา.

ตัดอุปาทาน ทำลายคุก 斷除執著 摧毀囚牢

ที่มา Buddhadharm"ตัดอุปาทาน ทำลายคุก"

คุกแห่งชีวิต
ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ
สวนโมกขพลาราม
กุมภาพันธ์ 1988 2531

斷除執著 摧毀囚牢
《生命之囚》
佛使比丘(Buddhadasa Bhikkhu)
解脫自在園

一九八八年二月

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

หลวงปู่พุธ-วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์(เต็ม)

ที่มา dhamma osothวิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์ (เต็ม) - พระธรรมเทศนาหลวงปู่พุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

พระครูเกษมธรรมทัต "ใจรู้ รู้ใจ"

ที่มา chasam4979อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ชมรมกัลยาณธรรม รุ่น ๓
ณ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พุทธทาส ภิกขุ - สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด สันติภาพของโลก
สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา sombool2012ธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องการทำสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอน 2)
ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2526

หลวงพ่อพุธ::วิถีจิต

ที่มา witsanu tripprasertพระธรรมเทศนา วิถีจิต หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

วิธีฝึกจิต

ที่มา DrSeripiput SrimuangPlaylist http://www.youtube.com/watch?v=_OBuiJ...

1:00 ธรรมมะ คือความจริงของชีวิต ความทุกข์ ความสุข
6:42 1. ศีลสิกขา - การศึกษาเรื่องศีล
10:50 2. จิตตสิกขา - การศึกษาเรื่องจิต

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 21 ก.ย. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 21 ก.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

หลักพระพุทธศาสนา ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

เรื่อง : อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา
สวนโมกขพลาราม
3 กรกฎาคม 2525

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

กรรมฐานในชีวิตประจำวัน พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

ที่มา dMarsb Thailandกรรมฐานในชีวิตประจำวัน พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

พุทธทาส ภิกขุ - ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรม

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด สัมมัตตานุภาพ
ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรม

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

อานาปานสติภาวนา สำหรับนักศึกษา

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวนโมกขพลาราม
๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 20 ส.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

พุทธทาส ภิกขุ - ความถูกต้องของอริยสัจจตถา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด สัมมัตตานุภาพ
ความถูกต้องของอริยสัจจตถา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ความลับของความเป็นมนุษย์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
หัวข้อสำคัญจากธรรมบรรยาย
หลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

ศิลปะแห่งการครองชีวิต

ที่มา Buddhadharm ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา ปี 2523
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

ชุดศิลปะแห่งการครองชีวิต
หัวข้อธรรม : ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนะของชาวพุทธ
สวนโมกขพลาราม
5 เมษายน 2523

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ธรรมบรรยาย 20 10 2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยบรรยายโดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ. เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทำต่อที่บ้าน

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทำต่อที่บ้าน โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

91 โพชฌงค์7 องค์แห่งการตรัสรู้ ;พระครูเกษมธรรมทัต

ที่มา MrTHChannelโพชฌงค์7 องค์แห่งการตรัสรู้

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 55

ที่มา วิมุตติ

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  

แผ่นที่ 55


พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

หลักธรรมสำคัญ สำหรับพุทธบริษัท

ที่มา Buddhadharmหัวข้อธรรมที่สำคัญ จากธรรมบรรยาย
ชุดหัวข้อธรรมสำหรับพุทธบริษัท
สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

พระครูเกษมธรรมทัต2

ที่มา Weerayut noteเทศนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ Any feedback contact facebook.com/popoman

สมัครรับข้อมูลได้ที่

http://www.youtube.com/subscription_c...

 

พุทธทาส ภิกขุ - พุทธธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด พุทธธรรมประยุกต์
พุทธธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - นิพพานจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด พุทธธรรมประยุกต์
นิพพานจุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ความลับของความเป็นมนุษย์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
หัวข้อสำคัญจากธรรมบรรยาย
หลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

แนะนำเริ่มต้นภาวนา

ที่มา watsuansantidhamหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สามารถดูรายละเอียดต่างๆและดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนาได้ที่ http://www.wimutti.net/

ธรรมบรรยาย"อาศัยความตาย เพื่อสลายตัวตน"

ที่มา TheWatmaheyong..สดับรับฟังธรรมบรรยาย บันทึกเทปจากถ้ำอมตธรรม โดยหลวงพ่อเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา..

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 55

 ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 
iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  

แผ่นที่ 55


พุทธทาส ภิกขุ - ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

กฎอิทัปปัจจยตา ธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
หัวข้อสำคัญจากธรรมบรรยาย
หลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - สรุปเรื่องการเลิกอายุ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด บรรยายเกี่ยวกับการเลิกอายุ
สรุปเรื่องการเลิกอายุ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

การล้างบาป-เลิกกรรม

ที่มา Buddhadharmหลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
หัวข้อการล้างบาป-เลิกกรรม
สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธุ์ 2527

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

《修行的两个阶段》 隆波帕默尊者

ที่มา Dhamma隆波帕默尊者
泰国春布理省斯里拉查市解脱园寺(素安散提旦寺)。
2013年7月21日在隆庆广场的开示
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

หลวงปู่วิริยังค์::การบรรลุผลสมาธิ

ที่มา witsanu tripprasertพระธรรมเทศนา การบรรลุผลสมาธิ คุณค่าของชีวิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

พุทธทาส ภิกขุ - พระอรหันต์กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ อายตนะ ขันธ์ 2

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด ปรมัตถสภาวธรรม
พระอรหันต์กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ อายตนะ ขันธ์ 2

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร "สมาธิ" HD

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ บรรยายและนำปฎิบัติธรรม ในโครงการธรรมทัศน์เพื่อชีวิต..บรรยายในหัวข้อ "สมาธิ" ณ หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น ๕ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมสารธรรมล้านนา..

แนวทางสู่ความรู้แจ้ง โดย พระครูเกษมธรรมทัต งานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ ๑ (ฉบับสมบูรณ์)

ที่มา ห้องธรรมะใจสว่าง เชียงดาววีดีโอ (ฉบับสมบูรณ์) : พระธรรมเทศนา " แนวทางสู่ความรู้แจ้ง " โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ในงาน งานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ ๑ ณ ถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๖
++ ดำเนินการถ่ายทำและอำนวยการผลิตถวายโดย ทีมงานห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว www.jaisawang.net ++