แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ

ที่มา dMarsb Thailandธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พุทธทาส ภิกขุ - เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ความไม่ยึดมั่นถือมั่น เรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmธรรมเทศนาเยี่ยมผู้ป่วยไข้
๒๕ กันยายน ๒๕๒๘

ผู้นำที่ทำให้ทุกคนพูดว่า "พอใจ"

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยาย
วันเฉลิมพระชนม์พรรรษา
สวนโมกขพลาราม
5 ธันวาคม ๒๕๒๘

ในโลกนี้มีแต่คนบ้า

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
มาฆบูชาเทศนา
สวนโมกขพลาราม
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ
ภาวะจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ทางแห่งความสงบ

ที่มา Buddhadharmธรรมเทศนาพิเศษ
สวนโมกขพลาราม
๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๐

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ประมวลเรื่องธรรมะชีวี

ที่มา Thai Bhikkhus


พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ประมวลเรื่องธรรมะชีวี

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดาพระครูเกษมธรรมทัต - ชีวิตนี้น้อยนัก

ที่มา KlomKlomFBคลิปนี้หลวงพ่อเล่าเรื่องเวรกรรมต่างๆ
ยกตัวอย่างให้ฟังว่า เราเคยทำอะไรใครไว้ยังไง
ก็ทำให้เราต้องมารับผลแบบนั้นด้วยเหมือนกัน

การที่กรรมให้ผลในชาตินี้ ต้องมาทุกข์ทรมาน
ต้องมาพิกลพิกาลอะไรต่างๆนานา
ในขณะที่มีอัตภาพเป็นมนุษย์
ถือว่าโชคดีแล้วคะ ดีกว่าต้องไปชดใช้กันในนรก
เพราะถ้าถึงตอนนั้น จะต้องทนทุกข์ทรมานกว่านี้มาก

เราทำอะไรใครไว้ เราก็ต้องชดใช้ไปอย่างนั้น
มันยุติธรรมแล้วละ เพราะคนที่เราไปทำเค้าไว้
ตอนนั้นเขาก็ได้รับความทุกข์ทรมานแบบเดียว­กันนี่แหละ

--------------------

พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมเทศนา หมวดหลักธรรม แนวความคิด

เรื่อง "ชีวิตนี้น้อยนักจะเอาอะไรเป็นสาระ&q­uot;
(หลวงพ่อเทศน์ไว้เมื่อ 1 เม.ย.2547)

จากซีดีของกัลยาณธรรม (ครั้งที่ 22)

สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงนี้แบบ mp3 มาฟังได้ที่นี่
http://dhammaway.files.wordpress.com/...

และสามารถดาวโหลดไฟล์เสียงอื่นๆ
ของพระอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่นี่

http://dhammaway.wordpress.com/2012/0...

พอเข้าไปแล้ว
อย่าลืมคลิกเข้าไปดูตรงหมวด "การ์ดคำสอน" นะคะ
มีการ์ดคำสอนของครูบาอาจารย์ และข้อคิดดีๆ
ด้วยภาพประกอบสวยๆเยอะเลยคะ (^__^)

หากมีปัญหาในการรับชมวีดีโอ
รบกวนแจ้งข้าพเจ้าด้วยนะคะ ที่
ebusinessireader(แอ๊ด)gmail.com
จะได้ปรับปรุง เพื่อให้ท่านอื่นๆสามารถฟังได้ต่อไป

ขอบพระคุณมากคะ

วิดีโอสำหรับ หลวงพ่อเกษมธรรมทัต

ประโยชน์แห่งการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ปรมัตถสภาวธรรม"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๓๑ มีนาคม ๒๕๑๖

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - สรุปความธรรมเล่มน้อย

ที่มา Thai  Bhikkhus


พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
สรุปความธรรมเล่มน้อย

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พลังแห่งวิวัฒนาการ ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
23 มิถุนายน 2533

สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
2 มิถุนายน 2533

อนุปุพพิกถา ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
19 พฤษภาคม 2533

ธรรมะโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
3 กุมภาพันธ์ 2533

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmนิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๒๐ มกราคม ๒๕๓๓

พระพุทธเจ้าพระองค์จริง ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๖ มกราคม๒๕๓๓

พระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmพระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๑๓ มกราคม๒๕๓๓

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 17 ส.ค. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 17 ส.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ กลุ่มนำทอง เอไอเอ

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ กลุ่มนำทอง เอไอเอ 13 ส.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - การมีและการใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การมีและการใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - การมีสติในทุกอริยาบถ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การมีสติในทุกอริยาบถ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - การใช้นิพพานในชีวิตประจำวัน

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การใช้นิพพานในชีวิตประจำวัน

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"การละ ตัวกู-ของกู" คำพูดที่เข้าใจยาก

ที่มา Buddhadharmคำพูดที่เข้าใจยาก เกี่ยวกับการละ "ตัวกู-ของกู"
ธรรมะปาฎิโมกข์
สวนโมกขพลาราม
8 พฤศจิกายน 2512

"ตัวกู"ตั้งต้นที่เวทนา ที่ปราศจากสติ.

ที่มา Buddhadharm"ตัวกู" ตั้งต้นที่เวทนา ที่ปราศจากสติ
ธรรมะปาฎิโมกข์
สวนโมกขพลาราม
2 พฤศจิกายน 2512

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 54

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 
iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  
แผ่นที่ 54

พุทธทาส ภิกขุ - ขันธ์ห้า

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ขันธ์ห้า

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้าโดยสังเขป

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้าโดยสังเขป

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - อานาปานสติคือการฝึกสติ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
อานาปานสติคือการฝึกสติ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - สุดยอดของความถูกต้องคือนิพพาน

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
สุดยอดของความถูกต้องคือนิพพาน

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ธรรมะปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 3 ส.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พุทธทาส ภิกขุ - ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - ปฏิจจสมุปบาท

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ปฏิจจสมุปบาท

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - ความมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ความมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - พระพุทธศาสนาทั้งกลม

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
พระพุทธศาสนาทั้งกลม

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

อริยมรรค เค้าโครงหลักของจริยศึกษา

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
การใช้อริยมรรคเป็นเค้าโครงหลัก ของจริยศึกษา
สวนโมกขพลาราม
17 พฤศจิกายน 2527

อริยมรรคสัมพันธ์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
อริยมรรคสัมพันธ์
สวนโมกขพลาราม
4 พฤศจิกายน 2527ดังตฤณวิสัชนา On Air

ที่มา ดังตฤณวิสัชนา On Airเทปบันทึก ดังตฤณวิสัชนา On Air ออกอากาศครั้งแรก / วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
เนื้อหาในเทป::
[0:00] เปิดตัวด้วยเพลง "พุทธคุณ" ประพันธ์โดยคุณดังตฤณ ขับร้องโดยคุณปาน ธนพร
[5:14] คุยกับคุณดังตฤณ -- แนะนำรายการวิทยุออนไลน์ "ดังตฤณวิสัชนา On Air"

จากต้นฉบับที่ http://spreaker.com/user/dungtrin/_7

****************************************
­********************************

ดังตฤณวิสัชนาเวอร์ชั่นวิทยุออนไลน์ จัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลาสามทุ่มตรง
1. รับฟังได้ที่ http://spreaker.com/user/dungtrin
2. หากต้องการส่งคำถามหรือพูดคุยกับคุณดังตฤณ­ในเวลาที่ออกอากาศ สามารถโพสต์ได้ที่ status ล่าสุดที่ http://facebook.com/HowfarBooks

หมายเหตุ::
ฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.spreaker.com/show/askdungtrin ซึ่งมีตัวเลือกให้ download หรือที่เวปของดังตฤณ http://dungtrin.net/media/index.php/v...

 

ลมหายใจแห่งความสุข ไร่เชิญตะวัน ดังตฤณ

ที่มา Weerayutลมหายใจแห่งความสุข ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดย ดังตฤณ คุณศรันย์ ไมตรีเวช
Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่
http://www.youtube.com/subscription_c...

ลมหายใจแห่งความสุข 2/2 วิธีทำสมาธิขณะจิตฟุ้งซ่านลมหายใจแห่งความสุข ๒/๒
วิธีการสังเกตลมหายใจ และการนั่งสมาธิขณะจิตฟุ้งซ่าน

คุณดังตฤณบรรยายธรรมะให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแด่สามเณร ๒๕๐ รูป
ณ " ไร่เชิญตะวัน" ศูนย์วิปัสสนาของสถาบันวิมุตตยาลัย ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย. ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ชมรมกัลยาณธรรม

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ชมรมกัลยาณธรรม วันที่ 27 ก.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 17 ก.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา