แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คำสอนของฮวงโป

ที่มา Kana Leeเสียงอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปจากการแปลและเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) - สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อานิสงค์ครอบจักรวาลของอตัมยตา

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดอตัมมยตาประทีป 2
อานิสงค์ครอบจักรวาลของอตัมยตา
ลานหินโค้ง
สวนโมกขพลาราม
25 มีนาคม 2532

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ใจความสำคัญของวิปัสสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ใจความสำคัญของวิปัสสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา


 

อตัมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น ๑.

ที่มา Buddhadharm"อตัมมยตา" ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น
มาฆบูชาเทศนา 2531
สวนโมกขพลาราม
2 มีนาคม 2531

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 54

ที่มา วิมุตติ

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี

แผ่นที่ 54


หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 20 ก.ค. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 20 ก.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 30 มิ.ย. 2557
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็
­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต

ที่มา Buddhadharmมาฆบูชาเทศนา 2531
สวนโมกขพลาราม
2 มีนาคม 2531

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง ?

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมฆบูชา
โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
๒๖ มีนาคม ๒๕๓๑

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อตัมมยตาประยุกต์ ตอนที่ ๑.

ที่่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
โดยท่านพุทธทาส ภิกขุ สวนโมกขพลาราม
๑๙ มีนาคม ๒๕๓๑

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อตัมมยตา..อีกครั้ง ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา โดยท่านพุทธทาส ภิกขุ
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๕ มีนาคม ๒๕๓๑

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

"อตัมมยตากับปัญหามนุษย์" ยุคปรมาณู.

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
๑๐ กันยายน ๒๕๓๑

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อตัมมยตากับสันติภาพ ตอนที่ ๑

ที่มา Buddhadharmอตัมมยตากับสันติภาพ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๑

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ความจริงของชีวิต หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา Weerayut noteโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ https://www.facebook.com/groups/mahae... Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_c...

ปาริสุทธิศีล หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

ที่มา Weerayut noteโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ https://www.facebook.com/groups/mahae... Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_c...

การเจริญภาวนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

ที่มา Weerayut noteโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ https://www.facebook.com/groups/mahae... Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_c...

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กัมมัฏฐานเบื้องต้น 12 ก.ค.2557

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโคสตรีมสดเมื่อ 12 ก.ค. 2014
ถ่ายทอดสดการให้กัมมัฏฐานเบื้องต้น
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร
จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557

ธรรมบรรยาย พระสว่าง ติกฺขวีโร 1 ก.ค.2557

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโคธรรมบรรยาย สติปัฏฐาน ๔
โดย พระสว่าง ติกฺขวีโร
ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่1 กรกฎาคม 2557

ธรรมบรรยาย วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๗

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยทบทวนกรรมฐาน โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

พุทธทาส ภิกขุ - ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อาสาฬหบูชาเทศนา 2532
พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
17 กรกฎาคม2532

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เพชรที่ตกค้างในพระไตรปิฏก "อตัมมยตา"

ที่มา Buddhadharmทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา ?

ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ร้อยธรรม อตัมมยตา

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๑.บทที่ ๑
อตัมมยตาเป็นคำที่แปลที่ยากที่สุดสำหรับคำ
­ประเภทเดียวกัน
ข้อนี้หมายความว่าคำธรรมะในระดับสูง เช่น
อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ธัมมัฏฐิตตา
ธัมมนิยามตา อิทัปปัจจยตา สุญญตา ตถาตา
เหล่านี้ คำว่า "อตัมมยตา" แปลยากที่สุดอตัมมยตา มีได้ในทุกสาขาอาชีพ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
อตัมมยตา ชุดที่ ๒.
สวนโมกขพลาราม
13 พฤษภาคม 2523

ปริทรรศน์ของปริยัติ

ที่มา Buddhadharmชุดธรรมโฆษณ์ "คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา"
ประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บทที่๓๒ ค่าตัว ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - เค้าโครงของพุทธศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
เค้าโครงของพุทธศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คู่มือการปฏิบัติในพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmธรรมโฆษณ์ ชุด คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา เรื่อง
คู่มือการปฏิบัติในพุทธศาสนา
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
๑๖ มีนาคม ๒๕๒๘
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
พุทธทาสภิกขุ

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ในบทสุดท้ายของชีวิต

ที่มา ทศพร อินทะนินทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยคล้าย ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่งร่วมด้วย ช่วยชี้แจง
ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิดผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัดสนทนา อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้งที่สุดได้ เลิกตายกัน

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฟ้าสาง ทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๖.

ที่มา Buddhadharmฟ้าสาง ทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๖.
พุทธทาสภิกขุ

ความลับสุดยอดเหล่านี้
เป็นของฝากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
ในโอกาสที่ สวนโมกข์มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
หวังว่าจะได้รับการพิจารณา
หรือนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ ฯ

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมถวิปัสสนายุคปรมาณู

ที่มา Buddhadharm


ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๑.
: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :
- วิธีทำจิตให้เจริญ -
- ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน -
- เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา -
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 54

ที่มา วิมุตติ
 
iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

แผ่นที่ 54

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บัญญัติ&ปรมัตถ์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา Weerayut noteโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ https://www.facebook.com/groups/mahae... Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_c...