แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การป้องกันอาณาจักร ตามหลักพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmการป้องกันอาณาจักร ตามหลักพุทธศาสนา
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรรยายแก่ คณะนักศึกษา วปอ.
28 มีนาคม 2533

ภาพขนาดย่อ

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 2 พ.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

"ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต".

ที่มา Buddhadharm"ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต"
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด ปกิณกะธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา,สวนโมกขพลาราม
12 มิถุนายน 2525

ภาพขนาดย่อ

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรรม12 หลวงพ่อสุรศักดิ์

ที่มา Weerayut noteกรรม12 หลวงพ่อสุรศักดิ์
any feedback facebook.com/popoman

ภาพขนาดย่อ

มองวิกฤตเป็นโอกาส1-5

ที่มา Weerayut noteโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ Any feedback contact facebook.com/popoman
สมัครรับข้อมูลได้ที่ http://www.youtube.com/subscription_c...

ภาพขนาดย่อ

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน 18 พ.ค. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) วันที่ 18 พ.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทที่๒๗ บทพิสูจน์ ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จา
­ก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

บทที่๒๖ ควรค่า ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จา
­ก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

อนุโมทนกถา 20-05-2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยอนุโมทนากถา โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 53

ที่มา วิมุตติ

 iLPhome

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

แผ่นที่ 53


วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (Full.)

ที่มา 999thailandจิตคือพุทธะ
www.visitsurin.com/index.php?mo=3&art=42005113
จาก การที่ CERN พิสูจน์และพบอนุภาค The God Particle หรือ The Higgs Boson เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้นปรากฏว่าไปตรงกับ การไขปริศนาธรรม "จิตคือพุทธะ" ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล อย่างน่ามหัสจรรย์ เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งมานานกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้ว www.youtu.be/1_HrQVhgbeo
........................................­..................
จิตคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำ ลายได้เลย

มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ ไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ ไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งที่มีการตั้งอ­ยู่ และไม่มีการตั้งอยู่ ไม่อาจจะลงความเห็นว่า เป็นของใหม่หรือเก่า ไม่ใช่ของยาวหรือของสั้น ของใหญ่หรือของเล็ก

ทั้งนี้ เพราะมันอยู่เหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการทิ้งร่องรอยไว้ และ เหนือการเปรียบเทียบทั้งหมด

จิต หนึ่งนี้ เป็นสิ่งที่เราเห็นตำ ตาเราอยู่แท้ๆ แต่จงลองไปใช้เหตุผล (ว่ามันเป็นอะไร เป็นต้น) กับมันเข้าดูซิเราจะหล่นลงไปสู่ความผิดพลา­ดทันที สิ่งนี้ เป็นเหมือนกับความว่าง อันปราศจากขอบทุกๆ ด้าน ซึ่งไม่อาจจะหยั่ง หรือวัดได้
More..
www.visitsurin.com/index.php?mo=3&ar­t=42005113

ภาพขนาดย่อ

การฝึกสมาธิ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา MrTHChannelคำแนะเรื่องนิมิตจากการฝึกสมาธิ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ภาพขนาดย่อ

หลวงปู่ชา-น้ำไหลนิ่ง.wmv

ที่มา JchaiJaneเทศนาธรรมเสียงจริง น้ำไหลนิ่ง
หลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

ภาพขนาดย่อ

หลวงปู่ชา149 At the Quaers USA

ที่มา JchaiJane

หลวงปู่ชา149 At the Quaers USA 1


หลวงปู่ชา151-At the Quaers USA2


ภาพขนาดย่อ

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 30 เม.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลวงปู่สิม::ตายทุกวัน

ที่มา witsanu tripprasertพระธรรมเทศนา ตายทุกวัน หลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ภาพขนาดย่อ

หลวงปู่สิม::โมหะสมาธิ

ที่มา witsanu tripprasertพระธรรมเทศนา โมหะสมาธิ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ภาพขนาดย่อ

บทที่๒๕ ทางเลือก ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

บทที่๒๔ คำสาป ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว part 3

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว part 2

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว part 1

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

เทคนิคการปฏิบัติธรรม 14-05-2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยเทคนิคปฏิบัติธรรม โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

แนะแนวเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดย... พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร วัดวิปัสสนาติกขวราราม วันที่ ๓๐ ก.พ.. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ...

ภาพขนาดย่อ

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีปฏิบัติตัวในวันคล้ายวันเกิด 11-05-2557

ท่ี่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยวิธีปฏิบัติตัววันคล้ายวันเกิด โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ศีลธรรมกับการศึกษาสมบูรณ์แบบ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ศีลธรรมกับการศึกษาสมบูรณ์แบบ
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา
สวนโมกขพลาราม
29 สิงหาคม 2518

ภาพขนาดย่อ

สรุปความการศึกษาสมบูรณ์แบบ

ที่มา Buddhadharmสรุปความการศึกษาสมบูรณ์แบบ
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา
สวนโมกขพลาราม
30 สิงหาคม 2518

ภาพขนาดย่อ

ปัญหาของการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2.

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ปัญหาหลายประการที่เกิดจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบ
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา
สวนโมกขพลาราม
28 สิงหาคม 2518

ภาพขนาดย่อ

ปัญหาของการศึกษาที่ไม่สมบรณ์แบบตอนที่ 1.

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ปัญหาหลายประการที่เกิดจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบ
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา
สวนโมกขพลาราม
28 สิงหาคม 2518

ภาพขนาดย่อ

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 53

ที่มา วิมุตติ

  iLPhome

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

แผ่นที่ 53

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ จ.นครสวรรค์ ตอน 3/3

ที่มา Dhammaสนทนาธรรม กับ คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 29 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ จ.นครสวรรค์ ตอน 2/3

ที่มา Dhammaสนทนาธรรม กับ คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 29 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ จ.นครสวรรค์ ตอน 1/3

ที่มา Dhammaสนทนาธรรม กับ คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 29 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ตอน 3

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ตอน 2

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ตอน 1

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ 22 มี.ค. 57 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

การศึกษาสมบูรณ์แบบ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,การศึกษาสมบูรณ์แบบ
คือวงกลมที่คุ้มครองปกป้องโลกถึงที่สุด
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา
สวนโมกขพลาราม
27 สิงหาคม 2518

ภาพขนาดย่อ

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อุบายปฏิบัติธรรม 08-05-2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยอุบายปฏิบัติธรรม โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยผู็ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร ...

ภาพขนาดย่อ

ความมั่นคงภายในจิตใจของมนุษย์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ความมั่นคงภายในจิตใจของมนุษย์
ธรรมโอวาทแก่คณะนักปกครอง
สวนโมกขพลาราม
10 กันยายน 2521

ภาพขนาดย่อ

ธรรมะสำหรับทนายความ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ธรรมะสำหรับทนายความ
ธรรมโอวาทแก่คณะทนายความ
สวนโมกขพลาราม
21 เมษายน 2527

ภาพขนาดย่อ

ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ

ที่มา Buddhadharmทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ธรรมะบรรยายแสดงแก่คณะพ่อค้าประชาชน
สวนโมกขพลาราม
24 พฤศจิกายน 2528

ภาพขนาดย่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทตั้งของวิธีเจริญสติ (๑) มหาสติปัฏฐานสูตร (เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่ม ๒)

ที่มา Gunjae Dhamเสียงอ่านจากหนังสือ " มหาสติปัฏฐานสูตร "
แต่งโดย : ดังตฤณ
อ่านโดย : โจโฉ
อัพโหลดโดย : รักษ์พล

"พวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจ มีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์ "

งานเขียนทีคุณดังตฤณภูมิใจและถือว่าดีที่สุดในงานเขียนของท่านทั้งหมด
คู่มือสำหรับนักภาวนายุคใหม่ แนวทางปฎิบัติที่ลึกซึ้งละเอียดทุกขั้นตอน
ด้วยภาษาเข้าใจง่าย แต่ยังคงแน่นไปด้วยสาระธรรมตามพระคัมภีร์เ­ดิม

ฟังเรื่องนี้ทั้งหมดได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list...

หรือ

ดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : https://www.google.co.th/#q=%E0%B8%A1...)

กุญแจธรรมfacebook : https://www.facebook.com/GunjaeDham?r...

หลากหลายเสียงธรรมะที่ : https://www.youtube.com/user/Srawin99

ภาพขนาดย่อ

บทนำ - มหาสติปัฏฐานสูตร (เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน เล่ม ๒)

ที่มา Gunjae Dhamเสียงอ่านจากหนังสือ " มหาสติปัฏฐานสูตร "
แต่งโดย : ดังตฤณ
อ่านโดย : โจโฉ
อัพโหลดโดย : รักษ์พล

"พวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจ มีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์ "

งานเขียนทีคุณดังตฤณภูมิใจและถือว่าดีที่ส­ดในงานเขียนของท่านทั้งหมด คู่มือสำหรับนักภาวนายุคใหม่ แนวทางปฎิบัติที่ลึกซึ้งละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยภาษาเข้าใจง่าย แต่ยังคงแน่นไปด้วยสาระธรรมตามพระคัมภีร์เ­ดิม

ฟังเรื่องนี้ทั้งหมดได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list...

หรือ

ดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : https://www.google.co.th/#q=%E0%B8%A1...)

กุญแจธรรมfacebook : https://www.facebook.com/GunjaeDham?r...

หลากหลายเสียงธรรมะที่ : https://www.youtube.com/user/Srawin99

ภาพขนาดย่อ

บทที่๒๓ สัมผัสที่ ๖ ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

บทที่๒๒ ฝันร้าย ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา 15-04-2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยปฏิบัติเป็นพุทธบูชา โดย... พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร วัดวิปัสสนาติกขวราราม วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ...

ภาพขนาดย่อ

เหตุบริบูรณ์ผลบริบูรณ์ 08-04-2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยเหตุบริบูรณ์ผลก็จะบริบูรณ์ โดย... พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร วัดวิปัสสนาติกขวราราม วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร ...

ภาพขนาดย่อ