แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมโฆษณ์ ๓๙.ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
ปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข
ธรรมบรรยายแก่ ภิกษุราชภัฎฯ
สวนโมกขพลาราม
30 ตุลาคม2523 (15.00 น.)

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี วันที่ 17 ธ.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมโฆษณ์ ๓๙.ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
ปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข
ธรรมบรรยายแก่ ภิกษุราชภัฎฯ
สวนโมกขพลาราม
2523-10-26 (13.00 น.)

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เชื่อดีกว่าไม่เชื่อ-ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2514
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
6 มีนาคม 2514

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 56

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 56


หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) 21 ธ.ค. 2557

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) วันที่ 21 ธ.ค. 2557
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พุทธศาสนาในทุกแง่มุม

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา ๒๕๑๔
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๒๗ มีนาคม ๒๕๑๔

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หายจาก โรคภัย ไข้เจ็บ ต่าง ๆ ทั้งหมด... โดยไม่ต้อง ใช้ยา... น่าเก็บไว้ตำราชุดนี้ไม่มีอีกแล้ว

ที่มา สมโภชน์ ทองวิลาศ

หมอต้น " น.พ. นิพันธ์พงศ์ พานิช ( จบทางด้าน ความงาม จากสหรัฐ )ปัจจุบัน เป็นแพทย์ ทางเลือก " แผนไทย ประยุกต์ " ด้วยสมุนไพรไทย
(น่าเก็บไว้ตำราชุดนี้ไม่มีอีกแล้ว)
หายจาก โรคภัย ไข้เจ็บ ต่าง ๆ ทั้งหมด... โดยไม่ต้อง ใช้ยา... โดย ไม่ต้อง ผ่าตัดเลย...
ด้วยการ ปฎิวัติ การใช้ชีวิต และ อาหารการกิน... โภชนา บำบัด และ ธรรมชาติ บำบัด...
หายจากทุกๆโรคได้ และ มีสุขภาพ ที่แข็งแรง...

 1) " ปัญหา โรคไต ในคนไทย "

  .. มีคำถามของผู้ที่ป่วยด้วยโรคไต ยังไม่ถึงขึ้นที่จะต้องฟอกไต
แต่กังวลว่าถ้าไม่รีบรักษา สักวันต้องฟอกไต
..วันนี้ หมอต้นจะมาอธิบายให้ท่านผุ้ชมได้เข้าใจ ปัญหาโรคไตในคนไทย
เกิดจากสาเหตุอะไร ติดตามชมได้เลยคับ2)  " ดูแลไต ไม่ให้ป่วย "
http://www.youtube.com/watch?v=ehhNjkgFT_E

3)  " โรคไต คนไทย ต้องหาย "
http://www.youtube.com/watch?v=yEawjiX8PWk

4)  " เบาหวาน หายได้ ง่าย นิดเดียว "                             
http://www.youtube.com/watch?v=opr-eZO8iws

5)  " โรคเบาหวาน หายขาดได้ "
http://www.youtube.com/watch?v=z9QGOY3L5p0

6) " ตอน 3 โรคเรื้อรัง ของ คนเมือง "
http://www.youtube.com/watch?v=SPdlqKM6hAU

7) " ทำอย่างไร ให้คนไทย หายจาก โรคเรื้อรัง "
http://www.youtube.com/watch?v=1jHlRMC3c6I

8)  "ติดตามผล คนไทย สู้ภัย เบาหวาน"

9) " หมอต้น กับ ทอล์คโชว์ สุขภาพ "
http://www.youtube.com/watch?v=R8PvmY_Qhqs

10) " หมอต้น ตอบคำถาม "
http://www.youtube.com/watch?v=nwDkbwGWARg

11) " เตือนภัย ไขมัน ตกค้าง ในร่างกาย "
http://www.youtube.com/watch?v=ZMAc9A6uhkk

12) " โครงการ ตำรับ สมุนไพรไทย แก้ปัญหา โรคหัวใจ และ ความดัน "
http://www.youtube.com/watch?v=Mz729atifLc

13)  " ปรับความดัน ปรับชีวิต "
http://www.youtube.com/watch?v=Cf0b-GA4xvM

14) " ติดตามผล คนไทย หายป่วย จากโรค หัวใจ และ หลอดเลือด "
http://www.youtube.com/watch?v=bDx87NkvZ-g

15) " อะไร ? ทำให้ คนไทย ป่วยด้วยโรค มะเร็ง "
http://www.youtube.com/watch?v=gIh8i-9pSwM

16) " เหตุใด คนไทย ป่วยด้วย โรคมะเร็ง "
http://www.youtube.com/watch?v=9mLbjncl2qU
17) " สมุนไพร รักษาโรค ไทรอยด์ "
http://www.youtube.com/watch?v=

18) " เข่าเสื่อม โรคทรมาน ของผู้สูงอายุ "
http://www.youtube.com/watch?v=b5uqaSmh43Q
     
19) " โรคข้อเข่า อักเสบเสื่อม ในผู้สูงอายุ "
http://www.youtube.com/watch?v=yrYN2Oo5Amw    

20) " การจัด กระดูก "
http://www.youtube.com/watch?v=GGynN93yzCs
     
21) " การจัด โครงสร้าง กระดูก ด้วยวิธีการ ทางแพทย์ แผนไทย "
http://www.youtube.com/watch?v=me1XFT93Q6A
22) " ล้างใจ ก่อนคิด ไปล้างพิษ "                           
http://www.youtube.com/watch?v=sOfeBeZazaE

23) " สมุนไพรไทย สู้ภัย ภูมิแพ้ "
http://www.youtube.com/watch?v=vjL2uqaysHA

24) " อากาศ บริสุทธิ์ ยา อายุวัฒน ขนานเอก "
http://www.youtube.com/watch?v=APamfZSdMQc
       
25) " โอโซน จากทะเล "
http://www.youtube.com/watch?v=De4GTQyuY88

26) " น้ำดื่ม..ดื่มน้ำ "
http://www.youtube.com/watch?v=mk1elee4MSo

27) " แคลเซียม จำเป็น ต้องเสริม หรือไม่ ?"
http://www.youtube.com/watch?v=1ap_m2p3N_o
28) " พลังชีวิต พิชิตโรค "
http://www.youtube.com/watch?v=aT4Q-PK9NxQ
        
29) " รู้หรือไม่ ? ร่างกาย มนุษย์นั้น สุดยอด "
http://www.youtube.com/watch?v=php5BuHZjgU

30) " สุขภาพดี วิถีไทย ตอนพิเศษ "
http://www.youtube.com/watch?v=RpHAIXB8amc

ดีมากๆจริงๆครับ คัดลอกเอาไว้ก่อน มีเวลาค่อยๆดู จำไม่หมด จดเอาไว้นะครับ


ศาสนามีเพียงศาสนาเดียว

ที่มา Buddhadharmศาสนามีเพียงศาสนาเดียว
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2514
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๓๐ มกราคม ๒๕๑๔

เมอรี่คริสมาสสวยๆ

ที่มา fang867的頻道คริสมาสต์สวีทมีความสุข

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โลกในทรรศนะของพุทธบริษัทคืออะไร?

ที่มา Buddhadharmโลกในทรรศนะของพุทธบริษัทคืออะไร?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2514
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
6 กุมภาพันธ์ 2514

อริยบุคคลคือใคร?

ที่มา Buddhadharmชุดใครคือใคร ?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
8 กรกฏาคม 2521

.......................................
"กัลยาณชน"
กัลยาณชน นั้นละได้ ในส่วนผิด
มายึดติด มากมาย ฝ่ายกุศล
หมายมั่นเห็น ว่าเป็น ตน-ของตน
เท่ากันกับ ปุถุชน "ยึดตัวกู"
แม้ความยึด จะเท่ากัน แต่มันแปลก
มันเกิดแยก ทางกัน ดูขันอยู่

ข้างหนึ่งยึด ความทราม กามเชิดชู
ข้างหนึ่งยึด ความหรู กุศลงาม
ปุถุชน เคยหนาทึบ ด้วยฝ้าตา
ครั้นบางมา เริ่มเห็น รัตนะสาม
คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตาม
ความเป็นจริง ใจเกิดงาม นามกัลยาณ์ฯ
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

พระพุทธเจ้ามีทั้งหมดกี่พระองค์?

ที่มา Dungtrin Answerเนื้อหาถามตอบ:

1) พระพุทธเจ้ามีมาแล้วกี่พระองค์
2) วิธีการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมา
­สัมโพธิญาณ
3) ในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่

****************************************­********************************

รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโ­ดยคุณดังตฤณ
สามารถส่งคำถาม พูดคุย และรับฟังรายการออนแอร์ของคุณดังตฤณได้ที่
http://www.facebook.com/Dungtrin

****************************************­********************************

ฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.dungtrin.net/media/index.p...

หรือที่ http://spreaker.com/show/askdungtrin ซึ่งมีตัวเลือกให้ download

ถอดเสียงเป็นตัวอักษร http://askdungtrinfc.wordpress.com/

****************************************­********************************

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ต.ค. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 14 ต.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็
­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ดูกาย-หายเครียด

ที่มา Dungtrin Answerคุณดังตฤณแนะวิธีปฏิบัติตามรู้กาย รู้ใจตามความเป็นจริง เมื่อเกิดความเครียดในชีวิตประจำวัน
- ดูสภาวะกายและจิตอย่างไร จึงผ่อนคลายความเครียดได้จริง?
- ยิ่งสั่งสมนิสัยคิดเรื่องนอกตัว ยิ่งเครียดมากขึ้น !
- จุดสังเกตสภาวะทางกายคือ เท้า มือ และใบหน้า
- ยิ่งรู้กาย รู้จิตได้ถูกต้อง ก็จะยิ่งผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆ

คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2530
สวนโมกขพลาราม

ชุด:
คู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการปฏิบัติฯ

หัวข้อบรรยาย:
คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
19 สิงหาคม 2530
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
26 สิงหาคม 2530
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
16 เมษายน 2531
ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
23 เมษายน 2531

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57 1/2

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57 ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ประโยชน์ของสมาธิภาวนา

ที่มา Buddhadharmประโยชน์ของสมาธิภาวนา
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2525
สวนโมกขพลาราม
14 -17 กุมภาพันธ์ 2525

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ

ที่มา Buddhadharm

ธรรมบรรยายแก่คณะบุคคล
สวนโมกขพลาราม
ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ /25 ตุลาคม 2522
ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย / 26 ตุลาคม 2522
ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา /28 ตุลาคม 2522
ผลที่ได้รับจากศาสนา /29 ตุลาคม 2522ธรรมะคือธรรมชาติโดย ๔ ความหมาย ตอนที่ ๑.
ธรรมบรรยายแก่คณะบุคคล
สวนโมกขพลาราม
26 ตุลาคม 2522

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พุทธบริษัทรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรและเพียงไร?

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายอบรมพระนวกะ
ชุด มนุสสธรรม
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
12 พฤษภาคม ๒๕๑๕
บรรยายภาคหัวค่ำ ๒๐.๐๐ น.
เวลาบรรยาย 1.10.51ชั่วโมง.

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พระพุทธเจ้าพระองค์จริง ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadhamพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๖ มกราคม๒๕๓๓

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทางห้ามเดินสองแพร่ง.

ที่มา Buddhadharmทางห้ามเดิน สองแพร่ง แหล่งระกำ
หย่อนด้วยกาม ตึงด้วยเกียรติ ไม่เฉียดญาณ

ธรรมปาฏิโมกข์ ครั้งที่ ๘
สวนโมกขพลาราม
๙ ตุลาคม ๒๕๒๑

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เครื่องราง -ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายชุด สิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก.
ในหัวข้อ "เครื่องรางที่ท่านยังไม่รู้จัก";
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิน-กาม-เกียรติ สัตว์สามตัวที่เลี้ยงไม่เชื่อง

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
หัวข้อสำคัญจากธรรมบรรยาย
หลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 พ.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 56 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 56


พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmวิสาขบูชาเทศนา 2517
สวนโมกขพลาราม
5 มิถุนายน 2517

การวางของหนักคือการดับทุกข์ ๒.

ที่มา Buddhadharmมาฆบูชาเทศนา
สวนโมกขพลาราม
16 กุมภาพันธ์ 2527

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 56

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


 iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 56


การวางของหนักคือการดับทุกข์ ๑.

ที่มา Buddhadharmมาฆบูชาเทศนา
สวนโมกขพลาราม
16 กุมภาพันธ์ 2527

วิธีขจัดต้นเหตุแห่งความฟุ้งซ่าน

ที่มา Dungtrin Answerสาเหตุหลักของการเกิดความฟุ้งซ่าน มี2ข้อใหญ่ ๆ คือ
-การไม่รู้จะโฟกัสอะไรดี
-มีอาการคร่ำครวญไม่เลิก

******* เอกสารอ้างอิง******

- Scientists say destructive solar blasts narrowly missed Earth in 2012 (ข่าวพายุสุริยะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์) http://bit.ly/solar-flare


การฝึกอานาปานสติตามแบบพระพุทธเจ้า การเดินจงกรม การแผ่เมตตา
https://soundcloud.com/Dungtrin

เฟสบุ๊คของดังตฤณ
http://facebook.com/Dungtrin

วิธีการฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน

ที่มา Dungtrin Answerหลวงพ่อปราโมทย์สอนการฝึกดูจิตในชีวิตประจ
­ำวัน, หลวงปู่ดุลย์สอนให้หลวงพ่อหัดดูจิต อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ เพราะการปฏิบัติคือการเรียนรู้กาย เรียนรู้ใจ เรียนรู้ความจริงของกายของใจ เช่น ตื่นนอนมาวันนี้วันจันทร์ ใจแห้งแล้ง เราก็รู้ว่าใจแห้งแล้ง ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
สวนโมกขพลาราม
31 กรกฎาคม 2525

ดังตฤณวิสัชนา หมวดทฤษฏี

ที่มา Dungtrin Answerเนื้อหาถามตอบ:

1) พระพุทธเจ้ามีมาแล้วกี่พระองค์
2) วิธีการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมา
­สัมโพธิญาณ
3) ในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่

****************************************­********************************

รายการดังตฤณวิสัชนาเป็นการตอบคำถามธรรมะโ­ดยคุณดังตฤณ
สามารถส่งคำถาม พูดคุย และรับฟังรายการออนแอร์ของคุณดังตฤณได้ที่
http://www.facebook.com/Dungtrin

****************************************­********************************

ฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.dungtrin.net/media/index.p...

หรือที่ http://spreaker.com/show/askdungtrin ซึ่งมีตัวเลือกให้ download

ถอดเสียงเป็นตัวอักษร http://askdungtrinfc.wordpress.com/

****************************************­********************************

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"ภาวะสูงสุด" คือภาวะที่ว่างจากตัวตน.

ที่มา Buddhadharm"ภาวะสูงสุด"
คือภาวะที่ว่างจากตัวตน
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด ปกิณกะธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา,สวนโมกขพลาราม
1 พฤษภาคม 2525

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คู่มือจำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม

ที่มา Buddhadharmพุทธธรรม ...ไม่มีประโยชน์อะไร
แก่ผู้ที่ไม่รู้จักความทุกข์ของตนเอง
จนไม่รู้สึกว่า ตนมีความทุกข์อยู่.
:ซึ่งได้แก่คนในยุคปัจจุบัน
ไม่ได้เข้ามาศึกษาศาสนาเพื่อดับทุกข์ของตน
จึงไม่อาจรู้พุทธธรรมอย่างถูกต้อง
ตรงตามความหมาย


คู่มือจำเป็นต้องมี
ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
สิ่งแรกที่ต้องรู้จัก
คือความทุกข์.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา,
สวนโมกขพลาราม
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"สัมมัตตะ" ปริทรรศน์ (2535)

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยาย เรื่อง "ความถูกต้อง" ปี 2535
หัวข้อบรรยาย : ความถูกต้อง กาย จิต ตัวตน และความว่าง

อาสาฬหะบูชาเทศนา
พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
๑๔ กรกฏาคม ๒๕๓๕

............................
บทกลอนสอนคน

ต้นส้มซ่า
น้องเอยคือน้องส้มซ่า
ลูกดกหราร่าร่มฟ้าร่มดิน
อีกาตัวไหนจะกล้าเจาะ
กระรอกตัวไหนจะกล้ากิน
ร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมือง ...โว้ย ! !!